Radni miejscy zdycydowali. Centrum Rozwoju Lokalnego w miejsce Agencji Rozwoju Lokalnego

Radni miejscy zdecydowali o rozwiązaniu Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., a w jej miejsce powołaniu jednostki organizacyjnej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski -?Centrum Rozwoju Lokalnego?.
Taki scenariusz ma na celu rozszerzenie działalności nowego podmiotu. Zdaniem ostrowieckiego samorządu ARL Sp. z o.o. jako instytucja non-profit, w obecnej formie prawnej miała ograniczone możliwości rozwoju. Natomiast potrzeby gminy, ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych czy działalność edukacyjno-doradczą i szkoleniową dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zgodnie z realizacją Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 -2030 oraz w związku z realizacją projektu ?Ostrowiec Świętokrzyski ? miasta OdNowa?, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), są znacznie większe. W związku z tym zapadła decyzja o rozwiązaniu ARL Sp. z o.o. i powołaniu w jej miejsce jednostki organizacyjnej samorządu pod nazwą ?Centrum Rozwoju Lokalnego?.
Zgodnie ze statutem, przejmie ona większość zadań likwidowanej spółki, tj. prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo- Konferencyjnego oraz Centrum Aktywności Obywatelskiej. Jednym z nowych zadań nowo powstałej jednostki będzie realizacja części projektu w zakresie szkoleń i działań edukacyjno- przedsiębiorczych oraz docelowo prowadzenie Ostrowieckiego Integratora Edukacji i Przedsiębiorczych, który powstanie na przełomie 2023 i 2024 r. w ramach Programu ?Rozwój Lokalny?, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 -2021. Integrator będzie podzielony na dwa komponenty, które wspólnie mają wytworzyć efekt synergii w zakresie przedsiębiorczości i edukacji. Pierwsza część będzie związana z edukacją i utworzeniem powierzchni, w których po modernizacji i dostosowaniu do odpowiednich preferencji dzieci i młodzieży, po uprzednim zbadaniu potrzeb, mogłyby mieścić się m.in.: strefa druku 3D, wirtualnej rzeczywistości, programowania i kodowania z elementami game developingu, esportu, CNC, elektroniki, strefa DIY (Do It Yourself), robotyki, mechatroniki, szachów. W pomieszczeniach będą odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę, spędzą wolny czas, rozwiną swoje zainteresowania i umiejętności, będą inspirowane nowymi formami działania i rozwijania swoich kompetencji, będą mogły spotkać się z doradcą zawodowym i psychologiem, poszerzą wiedzę z zakresu logiki i przedsiębiorczości, spotkają ciekawych i przedsiębiorczych ludzi, nauczą się programowania i kodowania, rozbudzą ciekawość, kreatywność i kompetencje przyszłości. Drugą część obiektu stanowić będą powierzchnie przeznaczone dla ludzi przedsiębiorczych, którzy nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej, na każdym etapie rozwoju, niezależnie od tego, czy będą szukali inspiracji, wspólnika, czy mają dopiero wstępny pomysł na biznes lub rozwój. Integrator Przedsiębiorczych ma być miejscem spotkań, integracji, sieciowania się, wymiany wiedzy czy doświadczeń oraz inspiracji dla osób przedsiębiorczych. W integratorze odbywałyby się otwarte, bezpłatne wydarzenia, spotkania, pokazywane byłyby ścieżki wsparcia dla osób planujących założyć działalność w zależności od etapu rozwoju i potrzeb oraz dla osób, które już prowadzą działalność. Integrator będzie również zapraszać ekspertów zewnętrznych oraz pokazywać ścieżki rozwiązywania problemów dręczących przedsiębiorców na styku z urzędem.
– Ten ruch w dużym stopniu został wymuszony tym, że trafiły do nas środki z Mechanizmu Norweskiego – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Nie ma sensu tworzyć kolejnych bytów, stąd decyzja, aby ARL wraz z całą załogą utworzyła teraz ?Centrum Rozwoju Lokalnego?. To jest szansa, której nie można zaprzepaścić. Przypomnijmy, że za nami powołanie MZK w miejsce MPK, a już widać efekty. Uważam, że ?Centrum Rozwoju Lokalnego? teraz dzięki m.in. środkom norweskim dostanie przysłowiowego wiatru w żagle. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *