Centrum krwiodawstwa przeniesie się na Świętokrzyską

Ostrowieccy radni opowiedzieli się za udostępnieniem bez przeprowadzenia przetargu lokali w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 22 na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.
Do Gminy Ostrowiec Świętokrzyski o udostępnienie pomieszczeń wpłynął wniosek, który wynikał z konieczności opuszczenia przez oddział terenowy Centrum w Ostrowcu Świętokrzyskim dotychczasowej siedziby znajdującej się w ostrowieckim szpitalu.
Przypomnijmy, że w budynku, do którego przeniesie się RCKiK, swe siedziby mają już: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach Ośrodek w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *