Wieża ciśnień na reklamy? Może czas wrócić do wcześniejszego pomysłu?

Radny Aron Pietruszka wraca do nierozwiązanego od lat tematu i proponuje wykorzystanie wieży ciśnień znajdującej się na terenie tzw. Starego Zakładu w celach reklamowych.
– To bolączka Ostrowca Świętokrzyskiego, której przez lata nie chce nikt rozwiązać – uważa radny Aron Pietruszka. To symbol miasta, który jest wszechobecny, a wystarczy chociażby spojrzeć na widokówki. Nie ma na nią nadal pomysłu, choć wiadomo, że jest ona w rękach prywatnych, to może warto ją wykorzystać. Obiekt niszczeje, jest wręcz ohydny, a do tego sam byłem świadkiem, jak spadają elementy elewacji. Chcemy wyszukiwać pozytywne punkty w przestrzeni miasta i właśnie moim zdaniem ta wieża ciśnień do takich należy. Może warto zawrzeć porozumienie, aby posłużyła ona, jako nośnik reklamy dla potrzeb samorządu, czy klubu sportowego?
– Obiekt ten jest usytuowany na działce stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – wyjaśnia Anna Niedbała, Sekretarz Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Nie jest to zatem majątek Gminy. Na właścicielach nieruchomości ciąży więc obowiązek utrzymywania tego obiektu budowlanego oraz przeprowadzania przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski nie może dokonywać inwestycji, remontów i ponosić nakładów na nieruchomość, która nie znajduje się w jej zasobie komunalnym. Decyzja o zagospodarowaniu wieży ciśnień oraz jej przyszłości, jak również decyzja o ewentualnym udostępnieniu czaszy wieży ciśnień jako powierzchni reklamowej należy do właścicieli nieruchomości. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski dysponuje różnorodnymi nośnikami reklamy na terenie miasta m.in. tablice billboardowi, system citylight na przystankach autobusowych, które są kanałem komunikowania realizowanych celów promocyjnych miasta.
My przy okazji tej interpelacji przypominamy koncepcję już niemal sprzed dziesięciu lat, jaką zaproponowało Stowarzyszenie Kulturotwórcze ?Nie z Tej Bajki?, które podczas ekspozycji w warszawskiej Galerii Kordegarda pokazało rewolucyjny i rewelacyjny pomysł aranżacji wieży, jako nocnej lampki. Jego autorem jest ostrowczanin, Tomasz Zugaj, absolwent Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie.
Zamysł autora był następujący: ?Zapadł zmierzch nad regionem przemysłowym, a ?lampka nocna? jest obiektem, który ma to uzmysłowić, będąc jednocześnie symbolem światła i nadziei.? Zaraz po prezentacji owego pomysłu rozległy się głosy, że rozwiązanie należy wcielić w życie. Właściciel obiektu, według nieoficjalnych informacji, rozmawiał w tej sprawie z autorem ciekawego pomysłu. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *