Ground & air control. Wernisaż wystawy Pauliny Ptaszyńskiej i Bartosza Posackiego

Oprowadzanie autorskie odbędzie się po wystawie, 29 stycznia o godz. 11.00. Wystawa będzie czynna do 4 marca.

Ground & air control to projekt łączący dwie wystawy indywidualne, artystki i artysty związanych z Opolem, Pauliny Ptaszyńskiej i Bartosza Posackiego, w różny sposób eksplorujących tematy związane z wzajemnym wpływem na siebie świata i jednostki. To także prowadzona synchronicznie opowieść o czasie i zmianie, o tym co trwałe i ulotne. Projekt w najszerszym ujęciu lokuje się w obszarze granicznym na styku sztuki i nauki, jest refleksją nad wzajemnym oddziaływaniem ludzi z fizyką i chemią atmosfery, z materią nieożywioną i biosferą. Zjawiska z zakresu fizyki, chemii, biologii i meteorologii występują tu jako inspiracje i fascynacje artystyczne, a oglądane z tej perspektywy mogą być przyczynkiem do szerszego ale równocześnie czulszego spojrzenia na otaczający świat.

Paulina Ptaszyńska
Urodzona w 1986 r. w Ząbkowicach Śląskich. W 2011 r. uzyskała stopień magistra o specjalności projektowanie graficzne i nowe media w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Opolskim. W 2020 r. uzyskała stopień doktora na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Zajmuje się działaniami z zakresu nowych mediów, instalacją multimedialną, fotografią i projektowaniem graficznym. Jej działania artystyczne w ostatnich latach koncentrują się wokół zagadnień związanych z obszarami granicznymi między sztuką a nauką. Wspólnym mianownikiem większości jej projektów są: fenomen światła i inspiracja światem fizycznym, a także refleksja nad ludzką percepcją i poznaniem rzeczywistości. Badanie potencjału percepcyjnego światła oraz oscylacja pomiędzy rzeczywistymi, a abstrakcyjnymi systemami zjawisk, stanowią klucz interpretacyjny jej prac. Brała udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą (Czechy, Holandia, Niemcy, Rumunia, Włochy, USA). Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień. Pełni funkcję zastępczyni dyrektorki Instytutu Sztuk Wizualnych a także współtworzy pracownię multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Opolskiego.


Bartosz Posacki
Urodzony w Opolu w 1976 roku. Jest absolwentem opolskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego, na kierunku Projektowanie Architektury Wnętrz. Dyplom z zakresu projektowania architektury wnętrz oraz aneks z malarstwa obronił w 2001 roku. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (promotor prof. Andrzej P. Bator). W 2014 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na Wydziale Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego. Związany z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Opolskiego gdzie obecnie pełni funkcję dziekana. Od 2001 roku brał udział w ponad 100 wystawach w Polsce i za granicą, między innymi w USA, Niemczech, Czechach, Holandii, Włoszech, Francji, Rumunii i Ukrainie. Zajmuje się działaniami z zakresu nowych mediów; w tym instalacją i obiektem multimedialnym, performansem audio-wizualnym, scenografią multimedialną, a także grafiką i projektowaniem graficznym.

 

Print Friendly, PDF & Email