Przed przebudową mostu, Alei 3 Maja i drogi 754. Pomnikowi nic się nie stanie, a mur ze śladami po kulach pozostanie?

Już niebawem, jak podkreśla Jerzy Wrona ? dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, rozpisany zostanie przetarg na przebudowę Alei 3 Maja i drogi 754 wraz z mostem w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według planu przebudowy, rozbiórce będzie podlegał nie tylko most, czy też nawierzchnie dotychczasowych dróg i chodników, ale również budynek handlowo-usługowy przy skrzyżowaniu ulic Okólnej i Słowackiego, a przeniesieniu w inne miejsce kiosk uliczny w ciągu ulicy Okólnej, krzyż wotywny, pomnik pamięci zamordowanych w 1944 roku, wiata przystankowa w ciągu alei Jana Pawła II oraz elementy małej architektury. Właśnie o losy pomnika zamordowanych przy ulicy Okólnej nasi czytelnicy obawiają się i pytają nas najczęściej, podkreślając że do dziś w murze są jeszcze ślady po kulach, które przyniosły śmierć dziewięciu ostrowczanom.

-Te obawy są bezpodstawne ? mówi dyrektor ŚZDW i jednocześnie radny miejski, Jerzy Wrona. -Jak tylko rozstrzygnięty zostanie przetarg, to niezwłocznie przystąpimy z wykonawcą do omówienia tak technologii, jak i określenia miejsca przeniesienia pomnika z murem i zachowaniem wszystkich jego świadectw historycznych. Mam tu na myśli zwłaszcza ślady po kulach na murze przy ulicy Okólnej. Wiem, jak ważne to miejsce pamięci w historii Ostrowca Świętokrzyskiego i dlatego zapewniam, że nadal będzie przypominało kolejnym pokoleniom o tragedii z 1944 roku. Pomnik z murem, co ważne, znajdować się będzie w pasie drogowym, tuż obok projektowanego chodnika dla pieszych. Nawet kilkunastoosobowe delegacje nie będą miały problemów z godnym oddaniem czci rozstrzelanym ostrowczanom.

Pamięć o rozstrzelanych i tamtych, traumatycznych przeżyciach  społeczności ostrowieckiej faktycznie w naszym mieście przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, a pod pomnikiem nie gasną znicze. Przypomnijmy tylko, że 14 stycznia 1944 roku niemieccy żołnierze dokonali zbiorowej egzekucji tuż pod murem plebani, usytuowanym przy ówczesnym Placu Bankowym. Rozstrzelanych zostało dziewięciu mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego: Stanisław Buczyński, Władysław Cielecki, Wincenty Jakubowski, Stanisław Kasiński, Albert Kryj, Michał Leśkiewicz, Stanisław Mroczek, Stanisław Pronobis, Władysław Słowik. Wszyscy podkreślają, że była to zemsta za zabicie jednego z Niemców, choć spotkaliśmy się już z opinią, że za jego rozbrojenie, które miało miejsce w pobliżu miejsca targowego. Tak, czy siak jeszcze 1 lutego 1944 roku na murze pojawił się wykonany białą farbą napis o treści ?Cześć poległym bohaterom?. Piętnaście lat później w miejscu rozstrzelania stanął pomnik z napisem ?Wieczna chwała wiernym synom Polski”.

O ile wiemy, że przetarg na inwestycję o wartości 87 mln zł ogłoszony zostanie możliwie jak najszybciej, to ? jak podkreśla dyrektor Jerzy Wrona ? trudniej podać datę fizycznego rozpoczęcia prac.

-Zależy to od ilości zapytań od ewentualnych wykonawców, które mogą wydłużyć procedurę przetargową, a także od późniejszych ustaleń z gminą, dotyczących tras objazdowych i uzyskania innych zgód ? mówi Jerzy Wrona. -Choć wszyscy zdajemy sobie sprawę z uciążliwości prac drogowych, to z drugiej strony liczymy, że przy optymalnym froncie robót uda się je zakończyć do końca 2023 roku.

Jak się dowiedzieliśmy, z terenu inwestycji usunięte zostaną drzewa i krzewy, które znalazły się w świetle projektowanej drogi oraz towarzyszącej jej infrastruktury. Na Alei 3 Maja układ komunikacyjny pieszo-rowerowy został dostosowany do usytuowanego pomnika przyrody ?Kasztany nad Kamienną?. Po lewej stronie drogi wojewódzkiej zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową oraz pas zieleni, w którym będą zlokalizowane właśnie kasztanowce. Dzięki wygospodarowaniu terenu zieleni, warunki wzrostu drzew ulegną znacznemu polepszeniu. Prace budowlane będą prowadzane tak, aby nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia drzew oraz zanieczyszczenia ziemi. W ramach rekompensaty za usuniętą zieleń przewiduje się przeprowadzenie nowych nasadzeń drzew w pasie drogowym z wykorzystaniem gatunków rodzimych, dostosowanych do uwarunkowań lokalnych takich, jak: klon, jesion, lipa, robinia akacjowa.

Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał wszelkie zgody, dotyczące ścisłej ochrony historycznego układu urbanistycznego naszego miasta. Projektant podkreśla, że inwestycja ma na celu zmniejszenie istniejących zagrożeń dla środowiska oraz otoczenia poprzez zminimalizowanie czynników szkodliwych, jak zanieczyszczania powietrza, hałasu czy drgań, a także ochronę środowiska wodnego. Przyjęte rozwiązania techniczne zagwarantują redukcję czasu przejazdu, co wpłynie korzystnie na ograniczenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Print Friendly, PDF & Email