Ruszyły procedury przetargowe na przebudowę Alei 3 Maja w Ostrowcu Świętokrzyskim

Monika Michalska, główny specjalista w Świętokrzyskim Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, poinformowała, że w dniu 24 stycznia 2022 r. zostało wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Św. wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej?.

-W tej sprawie w urzędzie marszałkowskim spotkali się: marszałek Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Tomasz Jamka, radna Sejmiku Magdalena Zieleń, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach Jerzy Wrona, radny powiatu ostrowieckiego Zbigniew Duda oraz  zastępca dyrektora ds. administracji i zarządzania pasem drogowym w ŚZD w Kielcach Monika Słoniewska ? podała M. Michalska.

Wysłanie ogłoszenia do publikacji jest równoznaczne ze wszczęciem postępowania w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Zadanie obejmie swym zakresem kompleksową przebudowę odcinka od mostu na alei 3 Maja, do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II wraz z budową nowego mostu przez rzekę Kamienną, z nowymi funkcjonalnymi skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi.

?Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 na odcinku od km 0+000 do km 1+912 w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z rozbudową mostu na rzece Kamiennej? ma na celu poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie woj. świętokrzyskiego, wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów, budowanie spójności terytorialnej (z woj. lubelskim, mazowieckim) i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów. Wpłynie pozytywnie na możliwość przyspieszenia wzrostu gospodarczego na obszarach o najniższym poziomie rozwoju społeczno ? gospodarczego.

Ostrowiec Świętokrzyski jest drugim miastem poza Kielcami, w którym mieszka powyżej 50.000,00 osób. Rozbudowa DW 754 wraz z budową mostu, w wyniku której poprawie ulegną parametry techniczne drogi zwiększy przepustowość drogi, usprawni warunki komunikacyjne w tej części regionu, pozwoli na płynny przejazd drogi z jednolitą, optymalną prędkością. Inwestycja poprawi dostępność użytkowników drogi do sieci dróg krajowych i lokalnych i wpłynie na  pobudzenie przedsiębiorczości w województwie.

Przewidywana wartość inwestycji to: 91.568.940,24 zł (bez gruntów).

Print Friendly, PDF & Email