Do podziału na sport jest nieco ponad 1 mln zł dotacji

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski ogłosiła konkurs na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku. W komisji konkursowej zasiadają: Jan B. Malinowski jako przewodniczący, Piotr Dasios, Dorota Charemska i Anna Zybura.

Na realizację zadania w okresie od 15 lutego do 31 grudnia 2022 roku gmina zaplanowała dotację w wysokości 1 014 500 zł.

Za kryteria otrzymania dotacji uznaję się poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych, poprawa dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, angażowanie się we współpracę z gminnymi jednostkami organizacyjnymi oraz z Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy realizacji zadań na rzecz mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, promowanie wizerunku Ostrowca Świętokrzyskiego jako miasta stwarzającego warunki dla rozwoju sportu. Klub sportowy może także otrzymać wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na rozwój sportu, po zapewnieniu finansowego wkładu własnego na realizację niniejszego zadania, pochodzącego z innych źródeł niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w kwocie nie mniejszej niż 10% wnioskowanej dotacji. Dotacje nie będą udzielane podmiotom, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania lub nieprawidłowo rozliczyły dotacje przyznane ze środków Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Wnioski od klubów będą przyjmowane do 3 lutego. Komisja zbierze się, by je ocenić 4 lutego.

Nie ogłoszono natomiast jeszcze przetargu na promocję Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez sport.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *