Co z moimi oszczędnościami z OFE? Czy mój mandat uległ przedawnieniu? Nasz prawnik odpowiada

-Przez kilkanaście lat gromadziłem swoje oszczędności w OFE. Kiedy w połowie ubiegłego roku podejmowane były prawne próby likwidacji tych funduszy, miałem nadzieję, że mój kapitał zostanie oddany do mojej dyspozycji.
Do żadnego rozstrzygnięcia prawnego jednak nie doszło. Teraz już się w ogóle o tym nie mówi, jedynie o Polskim Ładzie. W związku z tym chciałbym wiedzieć, czy przygotowywane są jakież rozwiązania, które by umożliwiały wdrożenie nowej, indywidualnej formy budowania emerytalnego? Proszę również o poradę, jak sprawdzić stan swojego konta w OFE i jak zadbać o gromadzony przez lata oszczędności -napisał czytelnik.
-Z początkiem czerwca ubiegłego roku miała wejść w życie ustawa likwidująca Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE). Prace w tej sprawie stanęły jednak w miejscu i nie wiadomo, co stanie się z projektem. Członkowie rządu deklarują, że sprawa cały czas jest otwarta ? wyjaśnia Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Krucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 247 25 00). Projekt likwidacji OFE zakładał, że każdy będzie miał do wyboru dwie możliwości. Domyślnie miało to być przeniesienie środków z OFE na IKE przy pobraniu z nich 15 proc. w formie – jak to określa rząd – opłaty przekształceniowej. Druga możliwość przewidywała złożenie deklaracji o przeniesieniu swoich środków na rachunek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
W związku z likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych wiele osób zadaje sobie pytania związane ze stanem ich rachunku. Jak sprawdzić składki OFE i dane obsługującej instytucji.
To, z którym otwartym funduszem emerytalnym mamy umowę, możemy sprawdzić na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Na konto (poprzez stronę zus.pl, a następnie przez ?zaloguje do PUE?) możemy się zalogować przy użyciu np. profi lu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Natomiast, aby sprawdzić wysokość składek przekazanych do OFE w danym roku, należy wejść w zakładkę ?Składki przekazane do OFE?.
Informacja na stronie ZUS dotyczy przekazanych składek. Warto jednak sprawdzić faktyczny stan rachunku w otwartym funduszu emerytalnym. Uczestnicy OFE mogą sprawdzić swój stan konta, kontaktując się z instytucją finansową zarządzającą OFE, do której należą. 

Czy mój mandat uległ przedawnieniu?

-Wkrótce minie dwa lata od dnia, gdy zostałem ukarany mandatem za wykroczenie drogowe. Nie odwołałem się od tej grzywny, bowiem trafiłem potem do szpitala. Ostatecznie mandatu nie zapłaciłem do dziś. Mam nadzieję,  że ?moje? wykroczenie drogowe uległoprzedawnieniu. Chciałbym wiedzieć,po jakim okresie może do tego dojść ?pyta czytelnik.
-Mandaty są zmorą każdego kierowcy, a w niektórych przypadkach mogą one znacząco wpłynąć na zawartość portfela. Niezapłacona grzywna może mieć dotkliwe konsekwencje, chyba że mandat uległ przedawnieniu.Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego czasu nie można egzekwować grzywny ? wyjaśnia Przemysław Plaskota (KANCELARIA PRAWNA, ul. Kucza 2, I piętro, 150 m od Urzędu Skarbowego, tel. 41 24 25 00). Na przedawnienie mandatu ma wpływ moment uprawomocnienia się takiego mandatu, a jest  on związany z tym, jaki rodzaj mandatu został wystawiony. 
Za popełnione wykroczenie można otrzymać jeden z 3 typów mandatów obowiązujących w Polsce. Mandat kredytowy ? to forma grzywny nałożona np. na kierującego pojazdem wysłana na jego adres z koniecznością zapłaty w terminie 7 dni od jej odebrania na wskazane konto Drugi z typów to mandat gotówkowy. Ze względu na swoją specyfikę, nie podlega on przedawnieniu.
Ten typ grzywny jest stosowany szczególnie wobec obcokrajowców i osób bez pozwolenia na stały pobyt w Polsce. Ukarany nim, zobowiązany jest do natychmiastowej zapłaty należności u funkcjonariusza wystawiającego mandat. Może to zrobić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej (o ile funkcjonariusz posiada odpowiednie akcesoria).
Trzecim typem jest mandat zaoczny. Ten rodzaj grzywny ma zastosowanie w momencie popełnienia wykroczenia z jednoczesnym brakiem danej osoby na miejscu zdarzenia. Nie może ona jednak być domniemana, ponieważ wystawienie mandatu zaocznego jest zawsze równoznaczne z jednoczesnym określeniem sprawcy.
Mandat gotówkowy, wystawiany osobom bez miejsca stałego pobytu w Polsce, a także zaoczny, wystawiany wówczas, gdy na miejscu zdarzenia nie zastano sprawcy, nie przedawniają się. Oznacza to, że kierowca ma obowiązek uiszczenia należności w terminie 7 dni od dnia, w którym mandat został wystawiony.
Zatem przedawnieniu może ulec tylko mandat kredytowany. Od momentu pokwitowania odbioru mandatu jest on ważny przez 3 lata. Po upływie tego okresu mandat się przedawnia. Warto jednak pamiętać, że z każdym dniem kwota mandatu powiększa się w efekcie naliczanych odsetek. Ponadto nieopłaconą należnością może zająć się komornik, a także Urząd Skarbowy. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *