Jesteście najlepsi!

Już po raz trzeci uczniowie i wolontariusze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawnej ?Samochodówki?) w ramach obchodzonego Tygodnia Profilaktyki zdrowotnej zorganizowali akcję rozdawania pakietów do wymazów dla Fundacji DKMS, prowadzącej największy na świecie rejestr potencjalnych dawców szpiku. Tegoroczna akcja nosiła imię Dominiki Skalskiej, która jeszcze w ubiegłym roku wspierała profilaktyczną inicjatywę szkoły. Wszystkich tegorocznych uczestników powitał dyrektor placówki Marcin Sitarz.

Jak zawsze w działania mocno zaangażowali się samorządowcy członkowie zarządu powiatu: Agnieszka Rogalińska i Łukasz Dybiec, przewodniczący Rady Powiatu Mariusz Pasternak, przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda ? Dudek, wiceprzewodnicząca Rady Miasta, dyrektor PCPR -u Joanna Pikus, radny Aron Pietruszka oraz dr Adam Karolik, dyrektor medyczny szpitala.

Akcja przyciągnęła wielu mieszkańców, w tym nauczycieli i pełnoletnich uczniów szkół. Wydano kilkadziesiąt pakietów. Ze względu na ograniczenia sanitarne, wymazy nie były dokonywane na miejscu, lecz chętni musieli je zrobić samodzielnie, zgodnie z instrukcją w pobranym pakiecie. Trafią one do Fundacji DKMS. Czy w którymś z nich będzie ta najlepsza informacja na świecie? W ubiegłym roku tak się stało. Dzięki ostrowieckiej akcji udało się znaleźć dawcę szpiku i uratować życie mężczyzny.

-Jesteście po prostu najlepsi. Robicie to najlepiej! Jesteście wolontariuszami, niesiecie pomoc drugiemu człowiekowi. Pomoc, która jest bezcenna, bo uratować jedno życie, to uratować cały świat. Wy to zrobiliście i mam nadzieję, że kolejne osoby, które będą się rejestrować, dołączą do nas i dołożą cegiełkę świadczącą o tym, że kolejne życie zostanie uratowane ? mówiła w imieniu starosty radna Agnieszka Rogalińska.

O bardzo ważnym znaczeniu tej szlachetnej akcji i angażowaniu się w nią coraz większej liczby mieszkańców mówili także: przewodnicząca Rady Miasta I. Renduda ?Dudek oraz dyrektor dr A. Karolik. W akcji wzięli udział: PSP Nr 14, I LO im. S. Staszica, Specjalny Ośrodek Szkolno ?Wychowawczy, Zespół szkół Nr 1 im. M. Kopernika, Zespół Szkół Nr 2 oraz Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorami i inicjatorami akcji jest kadra szkoły: Anna Gębura, pedagog oraz nauczyciele CKZiU – Magdalena Rafalska, Anna Tomaszewska, Dorota Borecka i Magdalena Majewska, a także uczniowie ? wolontariusze.

Obchodzone tego dnia Święto Kobiet było okazją do wymiany serdeczności i złożenia życzeń, a także obdarowania pań kwiatami przez przewodniczącego Rady Powiatu, Mariusza Pasternaka i radnego Łukasza Dybca.

Print Friendly, PDF & Email