Nadkomisarz Wojciech Szymczak kieruje opatowską policją

Mł. asp. Katarzyna Czesna –Wójcik, oficer prasowy KPP w Opatowie poinformowała, że w dniu 5 kwietnia 2022 r., w Komendzie Powiatowej Policji w Opatowie, odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania na stanowisko Komendanta Powiatowego nadkom. Wojciecha Szymczaka któremu na początku lutego bieżącego roku zostały powierzone obowiązki szefa opatowskich stróżów prawa, a który był ostatnio Pierwszym Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Sandomierzu.

W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, zaproszeni goście oraz kadra kierownicza opatowskiej jednostki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *