Jak napisać wyjaśnienie do urzędu skarbowego?

Zdarza się, że nie dopełnimy w terminie odpowiednich formalności i musimy złożyć pismo wyjaśniające do urzędu skarbowego. Warto wiedzieć jak to zrobić.

Czynny żal

Wobec zawiłości systemu podatkowego, zdarzyć się może, że nie złożymy odpowiedniej deklaracji w terminie, wypełnimy błędnie zeznanie. W takiej sytuacji podatnicy stresują się ewentualnymi konsekwencjami. Nie muszą one jednak wcale nastąpić. Ustawodawca przewidział bowiem instytucję czynnego żalu, pozwalającą podatnikowi na wyjaśnienie i załatwienie sprawy z urzędem.

Czynny żal polega na tym, iż można dobrowolnie wytłumaczyć się urzędowi skarbowemu z zaniedbania – na przykład z uiszczenia nieprawidłowej kwoty podatku. Istotne jest, aby podjąć działania wyjaśniające, zanim urząd odkryje problem i zostanie wszczęte w związku z tym postępowanie karno-skarbowe. 

Kiedy można złożyć wyjaśnienie do urzędu skarbowego?

Wyjaśnienie do urzędu skarbowego złożyć można na przykład w związku z uiszczeniem zbyt niskiej kwoty podatku, nierzetelnym prowadzeniem ksiąg podatkowych, w których odnaleziono błędy, błędnie wystawionymi fakturami. Co istotne, żeby czynny żal przyniósł skutek, konieczne jest naprawienie błędu, złożenie wyjaśnień dobrowolnie. Co więcej, konieczne będzie podanie okoliczności zaniedbania czy też osób współdziałających.

Jak napisać wyjaśnienie do urzędu skarbowego?

W piśmie do urzędu skarbowego znaleźć muszą się przede wszystkim dane adresata i nadawcy. Konieczne jest szczegółowe opisane okoliczności popełnionego czynu (może być to na przykład informacja o tym, że zapomniało się dopełnić formalności w terminie czy pomyliło przy wyliczaniu kwoty podatku). Nie ma określonej formy, w jakiej należy złożyć pismo. Jeśli zawarte zostaną wymagane elementy, wyjaśnienie zostanie przyjęte. Warto wiedzieć, że pismo złożyć można także online, korzystając ze skrzynki e-PUAP. Pismo podpisać należy wtedy autoryzowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Oczywiście, można też osobiście lub listem poleconym złożyć pismo w siedzibie urzędu.

Pod adresem https://jakwyjsczdlugow.pl/pismo-wyjasniajace-do-urzedu-skarbowego-wzor-pdf-doc-word/ można pobrać gotowy do wypełnienia wzór pisma wyjaśniającego do urzędu skarbowego. Ułatwi on przygotowanie pisma.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.