Kolejne organizacje pozarządowe ze wsparciem ostrowieckiego samorządu

Wiemy już, jakie oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych wybrała Gmina Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy. Łącznie w tym konkursie przeznaczono dla organizacji pozarządowych 174 tys. zł.

Przypomnijmy, że corocznie ostrowiecki samorząd zwiększa pule środków wydatkowanych na działalność pożytku publicznego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i z zakresu rozwoju sportu. W ostatnich pięciu lata kwota od 2,3 mln. zł zwiększyła się do ponad 2,8 mln zł.

– Od początku przeprowadziliśmy już szereg konkursów skierowanych dla organizacji pozarządowych innych podmiotów prowadzącymi działalność pożytku publicznego, czy klubów sportowych- mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym razem ogłosiliśmy konkurs na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej gminy. W pierwszym obszarze przyznano środki dziesięciu organizacjom, w kolejnym- 6, zaś w ostatnim-jednej.

W tym roku m.in. rozstrzygnięto konkursy ofert i zawarto umowy na realizację zadań w zakresie:  przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapii – 230 000,00 zł, działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych, wykluczeniem społecznym – prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 662 000,00 zł, rozwiązywania problemów społecznych – Prowadzenie „Centrum Seniora” – 175 000,00 zł. Z kolei w ramach otwartego konkursu na realizację zadań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku dla klubów trafiło 1,14 mln zł.

Warto przypomnieć, że Oddział Rejonowy PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim, stowarzyszenie Ostrower oraz Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych PISK zaangażowały się w realizację gminnego projektu realizowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski z programu „Rozwój lokalny” z tzw. funduszy norweskich i EOG.

Jarosław Górczyński, prezydent miasta: – Praktycznie wszystkie stowarzyszenia i organizacje, które aplikują do nas o środki i mają dobre pomysły mogą liczyć na nasze wsparcie. Podtrzymujemy tą dobrą współpracę i staramy się przeznaczać na potrzeby z wielu dziedzin z roku na rok coraz większe środki. Przy współpracy z pasjonatami z wielu ostrowieckich organizacji publiczny pieniądz jest bardzo dobrze wydatkowany.

 

Wybrane oferty na realizację w 2022 roku zadań publicznych gminy w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Ochrona i promocja zdrowia:

„Ostrowiecki Klub Amazonka” na realizację zadania pod nazwą: „Profilaktyka chorób nowotworowych”

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SARON” w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „Profilaktyka schorzeń narządu ruchu”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „Wczesne wykrywanie cukrzycy. Badania wśród mieszkańców. Obchody Światowego Dnia Cukrzycy”

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „Swoją krew przekazujesz – ludzkie życie ratujesz”

Polski Związek Niewidomych – Okręg Świętokrzyski w Kielcach, Koło Terenowe w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia niewidomych, niedowidzących i słabowidzących mieszkańców Gminy Ostrowiec Św.”

Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych „Nad Kamienną” na realizację zadania pod nazwą: „Dbam o mocne i zdrowe kości”

Ostrowieckie Stowarzyszenie „Pozytywnie Zakręceni” na realizację zadania pod nazwą: „Miej zdrowe płuca i serce – badaj się”

Oddział Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego na realizację zadania pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia”

Polskie Towarzystwo Stomijne „POL-ILKO” Oddział Regionalny w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „Ochrona i promocja zdrowia w zakresie wieloaspektowej problematyki stomijnej”

Fundacja Skrzydła Opieki na realizację zadania pod nazwą: „Biała sobota – profilaktyka w zakresie cukrzycy i endokrynologii”

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości na realizację zadania pod nazwą: „Atrakcje turystyczne ziemi świętokrzyskiej”

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawczego Oddział Świętokrzyski im. Stanisława Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „VII Rajd Krzemionkowski – w 100- lecie odkrycia noelitycznych kopalni w Krzemionkach”

„Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych” w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadania pod nazwą: „Wzbogacenie oferty z zakresu kultury i sztuki poprzez warsztaty rękodzieła artystycznego dla osób 60+, edycja II”

Stowarzyszenie „Nauka, Edukacja, Rozwój” na realizację zadania pod nazwą: „Rocznik Ostrowiecki nr 2”

Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „KARUZELA” na realizację zadania pod nazwą: „Tradycja nas łączy – warsztaty międzypokoleniowe”

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

Ostrowieckie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu na realizację zadania pod nazwą: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.