Nie zmniejsza się zainteresowanie zakupem działek od miasta

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, nadal obszarem dużej aktywności Gminy Ostrowiec Świętokrzyski jest przygotowywanie i poszerzanie oferty działek pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną.
– Miasto w ostatnich latach zwiększa ofertę sprzedawanych działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z uwagi na rosnący popyt, a także z uwagi na politykę miasta i cel zwiększenia zamieszkania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – przyznaje Teresa Osojca, zastępca naczelnika Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Cały czas podejmowane są działania, aby oferta mieszkaniowa miasta była atrakcyjna i konkurencyjna.
Dużym zainteresowaniem w 2021 roku cieszyły się nieruchomości położone przede wszystkim na osiedlach Gutwin i Kolonia Robotnicza. To właśnie na tych osiedlach sprzedano najwięcej działek. Na osiedlu Gutwin, w rejonie ulicy Jarzębinowej, przy nowo powstałych ulicach Irysowej i Gerberowej, powstaje nowe osiedle mieszkaniowe. Spośród 36 nieruchomości w tym rejonie, 29 działek ma już nabywców, którzy mogą realizować swoje plany mieszkaniowe, z czego 15 transakcji miasto sfi nalizowało w ubiegłym roku. Są to bardzo atrakcyjne działki budowlane, o korzystnych, regularnych kształtach, położone w sąsiedztwie luźnej zabudowy mieszkaniowej i terenów leśnych.
W 2021 r. miasto kontynuowało sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową m.in. przy ul. Pigwowej (os. Gutwin). Z kompleksu 12 nieruchomości w tym rejonie wszystkie znalazły już nabywców. W ubiegłym roku oraz na początku bieżącego roku miasto sprzedało ostatnie już działki w kompleksie 38 nieruchomości w rejonie ulicy Malinowej (os. Gutwin). Z satysfakcją możemy obserwować jak przy nowo powstałych ulicach Azaliowej i Dereniowej wyrastają nowe budynki mieszkalne, co potwierdza że przyjęta polityka oferowania działek do sprzedaży jest dobrym narzędziem rozwoju miasta.
W 2021 roku miasto oferowało do sprzedaży także działki położone w rejonie ulic Kolonia Robotnicza – Kasztanowa. Z 7 nieruchomości dotychczas przeznaczonych do sprzedaży w tym rejonie, do zbycia pozostaje jeszcze tylko 1 nieruchomość.
– W sumie w 2021 roku gmina Ostrowiec Świętokrzyski sprzedała 36 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ceny sprzedaży kształtowały się już od 68 zł/m2. Średnia cena działek sprzedanych przez miasto wyniosła ok. 99 zł/m kw. gruntu – słyszymy w Wydziale Mienia Komunalnego.
Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony nabywców rozpoczął się rok 2022. Na przetargi na sprzedaż działek mieszkaniowych w rejonie ulicy Zbożowej, przy nowo powstałej ulicy Tadeusza Kubiaka, zgłosiło się wielu chętnych do nabycia nieruchomości w tym rejonie. Te osoby, które zaoferowały najwyższe ceny, zostały nabywcami nieruchomości.
Na 13 czerwca br. zaplanowano już przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 17/3 o pow. 0,1368 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim w rejonie ulic: Kolonia Robotnicza – Relaksowa. Głównymi atutami oferowanych przez miasto nieruchomości jest ich położenie w obszarach zurbanizowanych, z dogodną obsługą komunikacyjną oraz jasną sytuacją prawną i planistyczną, ale także przejrzyste i bezpieczne zasady sprzedaży, przy konkurencyjnych cenach.
Decydując się na zakup działki od miasta nabywcy mogą wcześniej zapoznać się z ofertą nieruchomości, która prezentowana jest na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl w zakładce Nieruchomości. Kiedy nieruchomość jest przygotowana do sprzedaży organizowany i ogłaszany jest przetarg. W ogłoszeniu o przetargu znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu, m.in. informacje o cenie wywoławczej, oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, informacje o formie przetargu, terminie i miejscu przetargu, wysokości i terminie wpłaty wadium. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z przetargu, w którym wskazana jest osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *