Ważna droga na „Starej Hucie” będzie rozbudowana. Problemem zjazdy, transporty wielkogabarytowe i…bobry (zdjęcia)

W Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do spotkania dotyczącego rozpoczynających się prac związanych z rozbudową ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego. To jedna  z kluczowych dróg dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie tzw. „Starej Huty”. Prezydent Jarosław Górczyński, a także właściciel firmy „Drogbud”, która będzie realizować zadanie, Radosław Malec chcieli wysłuchać głosów przedstawicieli biznesu w związku z ewentualnymi utrudnieniami towarzyszącym inwestycji.

Całe przedsięwzięcie pochłonie 4 661 374,81 zł. i trzeba było decyzji Rady Miasta w sprawie przesunięcia dodatkowych środków na ten cel, aby móc go zrealizować.

W ramach zadania zaplanowano rozbudowę ulicy E. Kwiatkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Al. Solidarności do skrzyżowania z ul. I. Boernera, budowę nowoprojektowanego łącznika ul. E. Kwiatkowskiego z ul. Świętokrzyską, ale także rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni oraz chodnika, budowę nowej konstrukcji jezdni, jak też kanalizacji deszczowej i odwodnienia jezdni, przebudowę istniejącego i budowa odcinka nowego oświetlenia ulicznego, budowę jednostronnego chodnika i odcinka chodnika dwustronnego, budowę zjazdów indywidualnych i publicznych do posesji zlokalizowanych w obrębie zadania.

Zadanie realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Przebudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego”.

– Już w tym tygodniu powinniśmy wejść na plac budowy, aby przygotować go do inwestycji- zapewnia Radosław Malec, właściciel firmy „Drogbud”. Liczymy się jednak z tym, że to co spotkamy w ziemi rozpoczynając zadanie, będzie wielką niewiadomą. Teren „Starego Zakładu” niesie za sobą wiele tajemnic, co do tego na jakie uzbrojenie możemy natrafić, a odpowiedź da nam dopiero zdjęcie wierzchniej warstwy drogi.

Jak przyznaje Radosław Malec wykonawca zrobi wszystko, aby nie utrudniać dojazdu do takich firm, jak m.in. Climatic, Grant, czy Finow Polska zlokalizowanych w tej części „Starej Huty”, gdzie dojeżdżają transporty wielkogabarytowe.

– Zaprosiliśmy państwa na spotkanie, bowiem mieliśmy świadomość, że podczas realizacji rozbudowy ulicy Kwiatkowskiego pojawią się utrudnienia, ale w perspektywie poprawi się komfort dojazdu do firm w tej części miasta- mówił prezydent Jarosław Górczyński. Chcemy, aby państwo przygotowali kontrahentów, a także samych pracowników, że w związku z inwestycją dojazd może być utrudniony.  

W toku dyskusji wśród zgłaszanych przez przedsiębiorców z tej części miastach problemów znalazły się m.in. inne lokalizacje zjazdów na tereny poszczególnych działek, organizacja przebudowy, tak, aby nie utrudniała przemieszczaniu się obiektów wielkogabarytowych.

Dość niespodziewanie wśród poruszanych kwestii pojawiła się uciążliwość, jaką powodują bobry.

– Aby ten problem wyeliminować, będzie zastosowany całkiem inny system odwodnienia- usłyszeliśmy podczas spotkania. Cała skarpa będzie też zabezpieczona specjalną płytą. Analizę stanu gruntowego pod jezdnią i zaproponowania takich rozwiązań poprzedziły odwierty. Także chodząc z projektantem natrafiliśmy na całą masę jam bobrzych.

Inwestycji ma towarzyszyć wycinka pobliskich drzew, które były wykorzystywane w budowie żeremi, a także cały, gdzie pojawiały się bobry zostanie zwężony, co wyeliminuje meandry doskonałe do bytowania zwierząt.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *