Kolejny etap budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Planowane zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową węzła Brezelia

Jak poinformowała nas Małgorzata Pawelec-Buras, Główny Specjalista w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Kielcach, przebudowa węzła Brezelia w Ostrowcu świętokrzyskim, to kolejny etap realizacji obwodnicy miasta w ciągi drogi krajowej nr 9. W przyszłym tygodniu planowane są zmiany organizacji ruchu na węźle, który zostanie przebudowany i dostosowany do włączenia nowej drogi.
Od 25 maja (środa) planowane jest zamknięcie łącznicy węzła Brezelia komunikującej drogę wojewódzką nr 755 (ul. Zygmuntówka) z ul. Jana Piwnika „Ponurego”. Ruch na wprost drogą wojewódzką nr 755 pod wiaduktem węzła odbywał się będzie jak dotychczas, w obu kierunkach z możliwymi przewężeniami i ograniczeniami prędkości. Zamknięte zostaną wjazdy na węzeł (wiadukt) od ulicy Zygmuntówka (od DW755) i od ulicy Jana Piwnika „Ponurego”. Oznakowany objazd poprowadzony zostanie od ulicy Samsonowicza i Jana Piwnika, Aleją 25-lecia Wolności, Aleją 3-go Maja (DK9) ulicą Sandomierską (DK9) i ulicą Zygmuntówka. Apelujemy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe oznakowanie. Zmiany organizacji ruchu obowiązywać będą do końca roku. Oto mapka objazdu:


Mała obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego realizowana jest systemie projektuj i buduj. Roboty budowlane rozpoczęły się w ub. roku. Po odhumusowaniu terenu, odwodnieniu, zagęszczeniu i wzmocnienia podłoża gruntowego, w maju br. wykonawca przystąpił do kolejnego etapu robót ziemnych czyli wykonywania nasypów i wykopów.
W ramach inwestycji wybudowana zostanie jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) poprowadzona nowym śladem od węzła Brezelia (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 755) do włączenia z istniejącą DK 9 (wylot z Ostrowca w kierunku Rzeszowa), poprzez zaprojektowane skrzyżowanie typu rondo. Rondo wybudowane zostanie także na węźle Brezelia. Skomunikuje nowy przebieg DK9 z łącznicą do DW755. Długość odcinka wynosi ok. 2,7 km, a koszt robót sięgnie ok. 52,9 mln zł. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2024 r.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Kolejny etap budowy małej obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Planowane zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową węzła Brezelia

  • 23 maja 2022 at 17:57
    Permalink

    Zobaczcie jK t drogą będzie, robiona przez firmę która ja wykonuje ;)żal zero pojęcia może czysto teoretyczne ale zero praktyki pierwsza zima sama ją oceni

Comments are closed.