Uhonorowani medalami „Za Zasługi dla Policji”

Na terenie kieleckiego oddziału prewencji podczas uroczystości ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy wojewoda Zbigniew Koniusz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta wręczyli czterem osobom medale „Za Zasługi dla Policji”.

To wyróżnienie otrzymali: Pani Małgorzata Grzegorczyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, Renata Orłowska – Prokurator Rejonowy w Opatowie, Katarzyna Banasik – Prezes Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej „PASSA” w Kielcach, oraz Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin.

Print Friendly, PDF & Email