Miasto pomoże przy remoncie fragmentu ulicy Żabiej

Na mocy podjętej w minionym tygodniu uchwały Rady Miasta Gmina Ostrowiec Świętokrzyski udzieli Powiatowi Ostrowieckiemu z własnego budżetu na 2022 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 241.969,37 zł. na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1031T — ul. Żabia w Ostrowcu Świętokrzyskim w km 0+650 do km 0+843” (odcinek od skrzyżowania z ul. Jana Onufrego Zagłoby do skrzyżowania z ul. Adama Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim).
Z taką prośbą do Miasta zwrócił się samorząd powiatowy. Całkowita wartość wynosi łącznie 483.938,74 zł, w tym koszt robót budowlanych 480 574, 69 zł, koszt nadzoru inwestorskiego 3.364,05 zł. 
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały : realizacja tego zadania pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo ruchu kołowego na przedmiotowej drodze. Obecnie, szczególnie w godzinach szczytu przejazd przez wiadukt i Aleję 3-go Maja jest bardzo utrudniony. Również w perspektywie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 754 alternatywny dojazd do ul. Zagłoby poprzez odcinek ulicy Żabiej będzie bardzo istotny i pozwoli chociaż częściowo rozładować ruch w tej części miasta. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *