Chcesz poznać znaczenie krzemienia i żelaza  dla rozwoju cywilizacji? Zapraszamy na Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej

Wszyscy, którzy chcą poznać znaczenie krzemienia i żelaza dla rozwoju naszej cywilizacji, mogą w najbliższy weekend, w dniach od 13 do 15 sierpnia, odwiedzić Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki i wziąć udział w Ostrowieckim Festiwalu Kultury Prehistorycznej i Antycznej. Na terenie zrekonstruowanej osady neolitycznej i w jej bezpośrednim sąsiedztwie, a także na terenie dziedzińca muzealnego dowiedzą się o trudzie obróbki różnych surowców w pradziejach i starożytności. Doświadczą spotkania z unikalnym rzemiosłem i zwyczajami Rzymian, Celtów, Wandalów, Markomanów oraz Gotów. Zobaczą widowiskowe walki gladiatorów. Wsłuchają się w brzmienia wieczornego koncertu muzyki etnicznej. Pracownicy muzeum, z uwagi na to, że pokazy i warsztaty odbywać się będą w naturalnym otoczeniu, namawiają nas o założenie wygodnego obuwia i stroju, a także zabrania ze sobą kocy, karimat lub turystycznych krzesełek.

W Krzemionkach obejrzymy pokazy życia codziennego w dolinie rzeki Kamiennej i w okolicach Krzemionek w okresie schyłkowego paleolitu i neolitu. Na naszych oczach zrekonstruowane zostaną starożytne metody hutnictwa żelaza. Zbudowany zostanie piec dymarski z bocznym spustem żużla i świętokrzyski piec dymarski typu Kunów z kanałem kotlinkowym. Prezentacje będą prowadzone z użyciem różnych surowców rudnych.  Każdy z procesów hutniczych zakończony będzie spektakularną rozbiórką pieca, wydobyciem łupki żelaznej i jej wstępnym obkuciem – scaleniem. Poznamy również starożytne metody pracy kowala z użyciem żelaza dymarskiego.

Na stoiskach naszą uwagę z pewnością przykują ozdoby prahistoryczne i biżuteria antyczna. Prowadzone będą prezentacje wytwarzania paciorków szklanych, malarstwa pradziejowego, piśmiennictwa antycznego, wybijania kopii monet, uzbrojenia i przedmiotów użytkowanych w pradziejach i starożytności, wreszcie wytwarzania łuków i strzał metodami znanymi w pradziejach i starożytności. Dla zwiedzających otwarty będzie tor łuczniczy i rzutów oszczepem. Funkcjonować będą  warsztaty tkactwa, farbiarstwa, filcownictwa, obróbki bursztynu, garncarskie wraz z wypałem naczyń w zagłębionym ognisku. Poznamy także modę ludów zamieszkujących Europę Środkową w pradziejach i starożytności. Nie zabraknie pokazów wytwarzania żywności, czy też przykładów ziołolecznictwa.

Na pewno wielu miłośników historii i archeologii czeka na tegoroczne, festiwalowe happeningi i inscenizacje. Nic dziwnego, w Krzemionkach stanie obóz legionistów rzymskich, odbędą się pokazowe walki gladiatorów i symulacje starć zbrojnych.

Ci, którzy byli świadkami festiwalowych wydarzeń przed rokiem wiedzą, jak efektowny jest Bursztynowy Fireshow, czyli pokaz ogniowy z użyciem pyłu bursztynowego. Na dodatek, czekają na nas koncerty muzyki etnicznej, stoiska wydawnictw naukowych, popularyzatorskich i beletrystyki.

Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej realizowany jest przy wsparciu ze strony projektu „Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery” oraz przy udziale wielu osób reprezentujących grupy rekonstrukcyjne, stowarzyszenia i instytucje.

OSTROWIECKI FESTIWAL KULTURY PREHISTORYCZNEJ I ANTYCZNEJ – program

Sobota – 13 sierpnia

10.00 – Otwarcie dla zwiedzających

10.00 – 13.00 – Zwiedzanie indywidualne terenu prezentacji. Spotkania z wykonawcami na stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy przy stanowiskach

10.00 – 13.00 – Rozpoczęcie pracy pieca dymarskiego typu Kunów oraz budowa pieca dymarskiego z bocznym spustem żużla

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym

Polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic:

13.30 – 14.15. – Pokaz mody prehistorycznej i antycznej – prezentacja stroju łowców paleolitycznych i górników neolitycznych, przedstawicieli plemion celtyckich i germańskich oraz mieszkańców prowincji rzymskich.

Prezentacja uzbrojenia wojowników różnych kultur

14.15 – 14.45 – Pokaz rzymskich formacji wojskowych, w tym żołnierzy z okresu późnego cesarstwa

14.45 – 15.00 – Targ niewolników

15.00 – 15.30 – Walki gladiatorów

15.30 – 16.00 – Koncert zespołu „Roderyk”

16.00 – 16.30 – Happening „In dubio pro reo”

17.15 – 17.45 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieców dymarskich. Rozbicie pieców oraz obkuwanie – kompaktowanie łupek żelaznych

17.45 – 18.15 – Walki gladiatorów

Dziedziniec Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki:

18.30 – 19.30. – Koncert zespołu „Roderyk”

19.45 – Bursztynowy Fireshow

Niedziela 14 sierpnia

10.00 – Otwarcie dla zwiedzających

10.00 – 13.00 – Zwiedzanie indywidualne terenu prezentacji. Spotkania z wykonawcami na stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy przy stanowiskach

10.00 – 13.00 – Rozpoczęcie pracy pieców dymarskich

13.00 – 18.00 – Prezentacje na stanowiskach przerywane wyłącznie na czas pokazów o charakterze gremialnym

Polana przy rekonstrukcji grobowca megalitycznego z Broniszowic:

13.00 – 13.45. – Pokaz mody prehistorycznej i antycznej – prezentacja stroju łowców paleolitycznych i górników neolitycznych, przedstawicieli plemion celtyckich i germańskich oraz mieszkańców prowincji rzymskich.

Prezentacja uzbrojenia wojowników różnych kultur

13.45 – 14.45 – Pokaz rzymskich formacji wojskowych, w tym żołnierzy z okresu późnego cesarstwa

14.45 – 15.00 – Targ niewolników

15.00 – 15.30 – Walki gladiatorów

16.00 – 16.30 – Happening – symulacja starcia zbrojnego

17.15 – 17.45 – Prelekcja poprzedzająca rozbiórkę pieców dymarskich. Rozbicie pieców oraz obkuwanie – kompaktowanie łupek żelaznych

17.45 – 18.15 – Walki gladiatorów

Poniedziałek 15 sierpnia

10.00 – Otwarcie dla zwiedzających

10.00 – 16.00 – Zwiedzanie indywidualne terenu prezentacji. Spotkania z wykonawcami na stanowiskach, udział w warsztatach organizowanych przez rzemieślników. Prelekcje i pokazy przy stanowiskach

15.30 – 16.00 – Wydobycie łupki żelaznej z pieca z bocznym spustem żużla oraz jej obkuwanie – kompaktowanie. Komentarz przy stanowisku dymarskim

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.