Do „Bronka” i THM najwięcej chętnych!

W szkołach powiatu ostrowieckiego zakończył się czas rekrutacji. Wzięło w niej udział 1200 uczniów. Dodatkowe terminy jeszcze dotyczą oddziałów w szkołach zawodowych. Mariusz Łata naczelnik Wydziału Zdrowia, Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego proces rekrutacji na rok szkolny 2022/ 2023 zalicza do udanych.
Największym zainteresowaniem cieszyły się licea ogólnokształcące, gdzie utworzono 20 oddziałów. Najwięcej chętnych ubiegało się o miejsce w Liceum Ogólnokształcącym Nr III im. W. Broniewskiego. Tu największym zainteresowaniem cieszyła się klasa o kierunku lingwistyczno – turystyczno -psychologicznym. W klasie o tym profilu chciało uczyć się aż sto osób. Z uwagi na tak dużą liczbę kandydatów zdecydowano się tu na utworzenie dwóch oddziałów. Podobnie jak w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. S. Staszica, gdzie o miejsce w klasie o kierunku społeczno -psychologicznym ubiegało się również bardzo wielu kandydatów. Tam także utworzono dwa oddziały. Podobnie jak w ubiegłym roku niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się klasa o kierunku cyberbezpieczeństwo w Liceum Ogólnokształcącym Nr II im. J. Chreptowicza. Jednak tu niestety obowiązuje limit do 15 osób. Kandydatów było trzykrotnie więcej, a próg przyjęcia wyniósł 150 punktów rekrutacyjnych. 
W ostrowieckich technikach najwięcej kandydatów było zainteresowanych nauką w Zespole Szkół Nr 3, dawnym THM. Tam też utworzono sześć oddziałów, w tym dwa informatyczne i jeden programistyczny. Te kierunki cieszą się największym powodzeniem. Dobry nabór przeprowadzony został także z Zespole Szkól Nr 1 im. M. Kopernika oraz w Zespole Szkól Nr 2, dawnej „Budowlance”, gdzie będą odpowiednio 5 i 4 oddziały w technikach i po jednym oddziale w szkole branżowej. W sumie, łącznie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w szkołach branżowych powstało pięć oddziałów. Tu klasy są nadal wypełniane przez uczniów, którzy wykorzystują dodatkowy termin rekrutacji i wciąż donoszą dokumenty.
W pierwszym naborze w powiecie ostrowieckim nie zakwalifikowało się 37. Natomiast w rekrutacji dodatkowej wszyscy kandydaci do szkół ponadpodstawowych zostaną przyjęci. Z pewnością nie wszyscy do szkół pierwszego wyboru, gdyż wiązało się to z uzyskaniem odpowiedniej liczby punktów rekrutacyjnych. Najlepsi dostali się do wybranych przez siebie szkół i będą kontynuować naukę w klasach na wymarzonych kierunkach. Z pewnością w trakcie roku szkolnego te dane będą weryfikowane przez samo życie i możliwości uczniów. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.