Wsparcie rodzin zastępczych

Od lipca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, spokrewnionych, rodzin niezawodowych i zawodowych, które sprawują opiekę nad małoletnimi dziećmi, a także dla kandydatów lub osób chcących zostać rodzicem zastępczym w przyszłości. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w siedzibie PCPR-u, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jak przyznaje Joanna Pikus, dyrektor PCPR-u, to nowy projekt placówki, którego celem jest pomoc, ale też wymiana doświadczeń pomiędzy opiekunami.

-Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na każdym etapie wspiera rodziny zastępcze, zarówno w procesie formalnym, jak i później, w kolejnych etapach sprawowania opieki. Natomiast grupa wsparcia daje możliwość wymiany doświadczeń między opiekunami, wzajemnego dzielenia się odczuciami, czy emocjami, które często bywają trudne i daje możliwość wspólnego poszukiwania sposobu radzenia sobie z nimi, a także budowania więzi pomiędzy rodzinami. To także źródło wzajemnej inspiracji i motywacji – mówi Joanna Pikus, dyrektor PCPR.

Spotkania cieszą się zainteresowaniem nie tylko rodziców zastępczych, ale także kandydatów. Jak mówi Joanna Spychaj, zajmująca się od wielu lat problematyką rodzicielstwa zastępczego w PCPR, zdarzają się sytuacje, że przychodzą takie osoby, które chcą podzielić się miłością i rozważają możliwość zostania rodzicem zastępczym. W spotkaniach grupy uczestniczy także psycholog Ewelina Durazińska, która pomaga uczestnikom grupy zrozumieć emocje, a także wypracować sposoby radzenia sobie z trudnościami. W powiecie ostrowieckim funkcjonuje ponad 30 rodzin zastępczych niespokrewnionych, około 80 rodzin spokrewnionych oraz dwie rodziny zawodowe w Szewnie i w Gromadzicach. Rodzicielstwo zastępcze jest dużym wyzwaniem, jednak dzielenie się miłością z tymi, którzy najbardziej jej potrzebują, a z różnych przyczyn nie otrzymali jej od rodziców biologicznych, to piękny dar, na który stać jedynie nielicznych. Opiekunowie zastępczy podczas spotkań mówią o trudnościach, ale też dzielą się radościami ze sprawowania opieki nad dziećmi, które stają się ich rodziną.

Jak przyznaje psycholog Ewelina Durazińska bardzo dużym problemem dla rodziców zastępczych jest sytuacja, kiedy dzieci w wyniku przeprowadzonego procesu adopcyjnego, trafiają do rodziców adopcyjnych i muszą opuścić rodzinę zastępczą. I choć wszyscy mają świadomość, że dziecko trafiające do adopcji ma szansę na dobrą przyszłość, to jednak emocje towarzyszące członkom rodziny zastępczej, w tym nierzadko też dzieciom biologicznym, towarzyszą emocje porównywalne ze stratą bliskiej osoby, wręcz z żałobą. Rodzicom zastępczym bardzo trudno jest pogodzić się z tym rozstaniem. Stąd też obecność na spotkaniach psychologa, a także doświadczonego pracownika PCPR oraz innych rodziców zastępczych pomaga we wspólnym przepracowaniu niełatwych emocji. Zdarza się i tak, że ze względu na silnie więzi, jakie wytworzyły się podczas sprawowania pieczy zastępczej, rodzice zastępczy decydują się na adoptowanie małoletnich dzieci.

Spotkania są także otwarte dla kandydatów na rodziców zastępczych, którzy ukończyli już odpowiednie, wymagane przepisami szkolenia, a także dla osób, które dojrzewają do decyzji o rodzicielstwie zastępczym. Dzięki prowadzonym dyskusjom, wymianie doświadczeń, mogą szerzej poznać, bardziej ze strony praktycznej misję rodzicielstwa zastępczego. Potrzeby stworzenia bezpiecznego, pełnego ciepła i miłości domu dla najmłodszych są duże. Niestety przybywa dzieci, które czekają na rodzicielską troskę. Pracownicy PCPR mogą też mówić o sukcesach, gdyż w ubiegłym roku udało się pomyślnie przeprowadzić dziewięć adopcji, a to jest dużo. Oznacza to, że dziewięcioro dzieci już posiada prawdziwy dom i kochających rodziców.

Spotkania grupy wsparcia będą odbywały się do końca tego roku. Kolejne już 14 września, następne 12 października, 9 listopada i 7 grudnia. Jesienią br. planowane są kolejne szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Warunkiem kandydata jest pełnoletność, obywatelstwo polskie, posiadanie stałego źródła dochodu (przynajmniej przez jednego rodzica), niekaralność i ogólnie dobra opinia w środowisku.

.

Joanna Pikus, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim Grupa wsparcia to nowa forma pomocy dla rodzin zastępczych, która daje możliwość wymiany doświadczeń, uzyskania dodatkowych informacji, wspólnego przepracowania często niełatwych emocji, a także dzielenia się spostrzeżeniami oraz radościami dnia codziennego, które również towarzyszą idei rodzicielstwa zastępczego .

Print Friendly, PDF & Email