Dla kogo stypendia po 10 tys. zł netto w tym roku?

Wiceprezydent Dominik Smoliński przewodniczy piętnastoosobowej Komisji ds. Stypendium Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przyznawanego w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”. Już we wrześniu poznamy efekt jej prac i to, do kogo w tym roku powędrują stypendia w wysokości 10 tys. zł netto każde.
– Wyróżnienie takie może otrzymać uczeń w trzech kategoriach- wyjaśnia wiceprezydent Dominik Smoliński, przewodniczący komisji ds. stypendiów. W zakresie nauki jeśli był uczestnikiem finału olimpiady przedmiotowej, bądź laureatem, lub finalistą wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Doceniane są też osoby w zakresiedziałalności artystycznej, kiedy są np. uczestnikami finału ogólnopolskiego, bądź laureatami wojewódzkiego konkursu, jak również osoby, które brały udział w imprezach sportowych np.: w randze mistrzostw świata, czy Europy lub zostały powołane do reprezentacji, indywidualnie lub drużynowo walczyły o tytuł mistrza Polski.
Wszystkie szkoły podstawowe, bez względu na rodzaj organu prowadzącego, mogły do 30 czerwca br. złożyć wniosek ze zgłoszeniem ucznia wraz z udokumentowaniem jego osiągnięć. Takich wniosków w tym roku wpłynęło 33, z czego najwięcej pochodzi z PSP Nr 1, co znaczy, że największa liczba uczniów tej szkoły spełniała wymagania przyznania stypendiów. I tak: PSP Nr 1 złożyła 14 wniosków, PSP Nr 3-4, PSP Nr 4-2, PSP Nr 5-4, PSP Nr 7-3, PSP Nr 14-2, Szkoła Mistrzostwa Sportowego- 2, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. St. Konarskiego-2.
– W tej chwili Prezydent Miasta powołał komisję składającą sią z kilkunastu osób, która oceni złożone wnioski. Zgodnie z regulaminem każda osoba w komisji będzie mogła wybrać 10 wniosków przyznając punkty według zasady: najwyżej oceniony wniosek 15 pkt, drugi w kolejności 12 pkt, trzeci w kolejności 9 pkt itd.- wyjaśnia wiceprezydent. Później nastąpi zliczenie punktów i wówczas dziesiątka uczniów, która uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie zarekomendowana Prezydentowi Miasta. Komisja daje sobie czas najpóźniej do 10 września br.
Jak przypomina wiceprezydent Dominik Smoliński, w ubiegłym roku środki na stypendia dla najzdolniejszych ostrowieckich uczniów udało się wygenerować dzięki wcześniejszej spłacie kredytów – zamiast spłacać odsetki gmina przeznaczyła pieniądze dla uczniów. Tym razem, dzięki racjonalnej polityce finansowej prowadzonej przez Prezydenta Miasta, środki pochodzą z odsetek bankowych powiązanych z zakładanymi przez Gminę lokatami bankowymi.
– Z tego źródła będzie pochodzić 100 tys. zł na pokrycie samych kwot stypendialnych, jak również ok. 20 tys. zł. na pokrycie zobowiązań podatkowych- wyjaśnia wiceprezydent Dominik Smoliński.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.