Gra symulacyjna „Ostrowiec Świętokrzyski 2025”? Pracownia gier wojennych w ostrowieckiej uczelni (zdjęcia)

Za kilkanaście dni już oficjalnie ostrowiecka uczelnia będzie Akademią Nauk Stosowanych im. Józefa Gołuchowskiego. Przed końcem wakacji otwarto dla żaków, zwłaszcza dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe, pracownię gier wojennych, która nosi imię generała Mariana Kukiela. Jego postać przybliżył prof. Zbigniew Doliwa Klepacki. Patron pracowni był generałem dywizji Polskich Sił Zbrojnych, wybitnym historykiem wojskowości, działaczem społecznym, politykiem, zastępcą przewodniczącego Komitetu Ministrów dla Spraw Kraju, twórcą Związku Strzeleckiego, członkiem Towarzystwa Historycznego we Lwowie. Wkrótce uczelnia wyda monografię generała, który zmarł w 1973 roku i jest pochowany na przedmieściach Londynu.

W uroczystości otwarcia Pracowni Gier Wojennych udział wzięli także generał dywizji Andrzej Pietrzyk, redaktor naczelny wydawnictwa Taktyka i strategia – Wojciech Zalewski, dowódca 103 Batalionu Lekkiej Piechoty w Ostrowcu podpułkownik Grzegorz Stęplewski, radni Artur Głąb i Dariusz Kaszuba, a także kierownik katedry Bezpieczeństwo narodowe dr Anatol Wojtan oraz naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, dr Łukasz Śliwiński.

Rektor naszej uczelni, dr Paweł Gotowiecki, mówi że pracownia tworzona jest od dopiero od czerwca. Ten proces podzielono na trzy etapy. Obecnie pracownia rozpoczyna swoje funkcjonowanie od oferty gier planszowych odzwierciedlających symulacje realnych konfliktów zbrojnych w skali strategicznej, operacyjnej i strategicznej, ale w przyszłości z pewnością stanie się multimedialną i edukacyjną w zakresie podstaw kartografii, czy też geografii politycznej.

Kierownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego gen. Anatol Wojtan podkreśla ogromną rolę gier wojennych i strategicznych. Służą jako narzędzie symulacji i oceny prognozowania przyszłości. W wojsku, przy zastosowaniu programów informatycznych, służących m.in. do badania potencjału obronnego i oceny szans zwycięstwa militarnego i zagrożeń, stały się podstawą planowania operacyjnego sił zbrojnych poszczególnych państw i NATO. Jednym z pierwszych propagatorów gier wojennych w naszej armii był absolwent THM, gen. Andrzej Pietrzyk, dziś pracownik naukowy ostrowieckiej uczelni.  

Dr Leszek Sykulski, znany nasz historyk, politolog i geopolityk, przedstawił historię gier wojennych. Nie ma jednolitej definicji gier wojennych. Od XIX wieku weszły w okres drugiej generacji, kiedy to w 1824 roku w sztabie pruskim stworzono pierwszą grę, która doczekała się produkcji masowej. Dziś rząd USA przeznacza aż 55 milionów dolarów tylko na rozwój planszowych gier wojennych. Nic dziwnego, bo w czasie II wojny światowej gry wojenne pozwoliły armii amerykańskiej przewidzieć wydarzenia na Pacyfiku. Jako inicjator utworzenia pracowni gier wojennych, dr Sykulski mówi że to krok w kierunku jak najlepszego przygotowania studentów kierunku bezpieczeństwa narodowego do kariery zawodowej – wojskowej, politycznej, czy też we wszelkiego typu jednostkach samorządowych i rządowych, wszystkich służbach mundurowych zajmujących się symulacjami i analityką w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego. Gry uczą nie tylko umiejętności czytania map i samych podstaw geografii, ale przede wszystkim myślenia strategicznego i abstrakcyjnego i odbiegają od podręcznikowego przekazywania wiedzy. Warto dodać, że ostrowiecka pracownia będzie jedną z trzech uruchomionych na uczelniach polskich.  

Podczas uroczystości otwarcia pracowni krótki wykład wygłosił Wojciech Zalewski – redaktor naczelny wydawnictwa „Taktyka i strategia”, zajmującego się m.in. produkcją komercyjnych gier i współpracą ze sztabem generalnym polskiej armii. Wydawnictwo powstało w 1989 roku i od ponad 30 lat zajmuje się tworzeniem planszowych gier wojennych. W jego portfolio znajduje się ponad 200 tytułów, liczne publikacje, książki oraz unikatowe na rynku wydawniczym atlasy działań wojennych. Nasza uczelnia miesiąc temu podpisała umowę z wydawnictwem, a rektor dr Paweł Gotowiecki chciałby, aby teraz wspólnie oba podmioty stworzyły grę symulacyjną „Ostrowiec Świętokrzyski 2025”.

W Akademii Nauk Stosowanych Józefa Gołuchowskiego przedmiotu gry wojenne nauczał będzie dr Leszek Sykulski, a kartografii geodeta powiatowy, dr Łukasz Śliwiński. W sobotę w pracowni odbyło się II Sympozjum Geostrategiczne podczas którego toczono grę wojenną pod kryptonimem „Warmia-Mazury-2025”. Na uczelni ma także powstać Klub Miłośników Gier Wojennych, zrzeszający nie tylko studentów, ale i młodzież z całego miasta.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.