Co z drogą na „trzecią bramę”?

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski musiała po raz kolejny ogłosić przetarg na budowę drogi na „trzecią bramę” Celsy Huta Ostrowiec, po tym jak wyłoniony wcześniej wykonawca zrezygnował z realizacji zadania w związku z galopującą drożyzną na rynku materiałów budowlanych.
– Wykonawca, który został wybrany i miał zrealizować inwestycję w systemie zaprojektuj i wybuduj po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie rozpoczął realizacji robót budowlanych – przyznaje wiceprezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, Dominik Smoliński. Powodem takiej decyzji była różnica pomiędzy zakładanymi kosztami, a tymi, jakie wyniknęły z kosztorysu inwestorskiego. Wykonawca odstąpił od umowy, stwierdzając, że za zaoferowane wcześniej środki nie jest w stanie zrealizować inwestycji.
W 2020 roku firma TRAKT złożyła ofertę w wysokości ok. 11,5 mln. zł.
– Pojawiła się deklaracja, że może budowę zrealizować, ale koszty realizacji robót wzrosłyby o około 75%- mówi wiceprezydent. Istniejące ramy prawne nie pozwoliły na inne postępowanie niż rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Dlatego też rozpoczęła się kolejna procedura przetargowa.
Obecnie przedmiotem zamówienia jest: „Budowa dwóch publicznych dróg gminnych w rejonie ul. Jana Samsonowicza i Antoniego Hedy ps. “Szary” (o łącznej długości około 1928,49 mb) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Roboty podzielono na dwie części: budowa drogi publicznej gminnej o długości 790,18 mb łączącej ulicę Samsonowicza z ulicą Antoniego Hedy ps. „Szary” (dawna ul. J. Gulińskiego), a także budowa drogi publicznej gminnej o długości 172,23 mb, jako kontynuację odcinka z zakończeniem na bramie zakładów przemysłowych z placem do zawracania oraz budowa drogi publicznej gminnej o długości 966,08 mb od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Samsonowicza do odcinka łączącego ul. Samsonowicza z ul. Antoniego Hedy ps. „Szary”, okalającej tereny inwestycyjne. Na realizację tego zadania Gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała blisko 7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych.
Realizacja zadania jest bardzo istotna dla gospodarczego rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego, bowiem oprócz drogi do przysłowiowej „trzeciej bramy”, która winna udrożnić kolejki do huty, pojawi się szansa na otwarcie naszych terenów inwestycyjnych w tym obszarze, gdzie samorząd posiada działki o powierzchni ponad 25 ha, w tym już gotowe do sprzedaży 4,5 ha, 3,9 ha oraz 1,3 ha.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Co z drogą na „trzecią bramę”?

  • 22 września 2022 at 10:53
    Permalink

    jeszcze trochę a do remontu tej drogi będzie potrzebna zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.