Rozmowy o roli kultury

Z dużym zainteresowaniem spotkała się konferencja poruszająca temat roli kultury i sztuki w edukacji młodego pokolenia. Na zaproszenie organizatorów stawili się dyrektorzy, nauczyciele oraz pedagodzy z terenu miasta oraz powiatu. Konferencja odbyła się pod patronatem prezydenta Jarosława Górczyńskiego i starosty Marzeny Dębniak.
Głównym elementem konferencji były wystąpienia uznanych specjalistów, a przede wszystkim praktyków w dziedzinie edukacji kulturalnej – dr Małgorzaty Minchberg z Warszawy, dr Tomasza Drewicza oraz Stefanyi Abbasovej z Poznania.
– Cieszę się, że pojawiłam się na ostrowieckiej konferencji i mogę mówić o misji edukowania przez kulturę i sztukę- akcentowała dr Małgorzata Minchberg, praktyczka sztuki edukacji, rzeźbiarka. Sztuka ma niezwykle ważną rolę w edukacji, jako czynnik łączący, wyzwalający wyobraźnię. Czas na zmianę paradygmatów tego, na czym stoi nasza edukacja. Dziś mamy olbrzymi problem z tym, że wiedza jest bardzo poszatkowana, musimy szukać połączeń. Jak pokazują dotykające nas globalne problemy, brakuje nam spojrzenia całościowego, a także kształcenia potrzebnych w XXI wieku kompetencji, a więc krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy.
– Wystąpienia dotyczyły ogromnej potrzeby wyrabiania u dzieci i młodzieży nawyku uczestnictwa w kulturze i obcowania ze sztuką oraz konieczności rozwijania wiedzy dynamicznej ułatwiającej funkcjonowanie w interdyscyplinarnym świecie. Chcieliśmy pokazać również, jak w obrębie edukacji instytucjonalnej można łączyć różne przedmioty ze sztuką, ucząc poprzez sztukę – wyjaśnia pomysłodawczyni wydarzenia, dyrektorka ostrowieckiego BWA Justyna Łada.
Obecny na konferencji prezydent podziękował nauczycielom z ostrowieckich szkół i przedszkoli za tak aktywny udział w wydarzeniach proponowanych, a kolei starosta Marzen Dębniak zachęcała do jeszcze większego zaangażowania podległych jej placówek.
– Rola kultury jest bezcenna, dzięki takiemu spojrzeniu poprzez sztukę, młode pokolenie ambitniej podchodzi do celów, jakie sobie przed sobą stawia. Przez sztukę młodzi ludzie rozwijają się i lepiej odbierają to, co jest wokół nich. Młodzi ludzie, którzy są świadomymi odbiorcami kultury potrafią dokonywać selekcji, co jest niezwykle ważne- uważa Wojciech Szymański, nauczyciel z I LO im. Stanisława Staszica.
Konferencja odbyła się w ramach pierwszej edycji Festiwalu Sztuk BrowArt, którego organizatorem są instytucje działające w Ostrowieckim Browarze Kultury – Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejskie Centrum Kultury.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.