Tym razem na „nie” dla kasyna”

Kolejne dwa podmioty, tym razem wrocławski PROENT i warszawskie WINTORO zwróciły się do Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w kwestii wyrażenia opinii w sprawie lokalizacji kasyna gier. Tym razem ich wnioski nie zdobyły aprobaty radnych.
Co ciekawe, w lipcu trzy inne podmioty: Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe , AMINOTTO oraz MEDELLA taką pozytywną opinię uzyskały.
Wszystkie pięć wniosków dotyczyło jednej lokalizacji, a mianowicie budynku przy ulicy Kuźnia 54, gdzie mieści się Pałac Tarnowskich.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwała rady gminy w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry powinna odnosić się wyłącznie do konkretnej lokalizacji. Ustawa nie określa przesłanek, jakimi ma się kierować rada gminy przy wyrażaniu opinii na temat lokalizacji ośrodka gier. Oznacza to, że rada gminy może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zaopiniować wskazaną przez wnioskodawcę lokalizację kasyna.
Wyrażając opinię rada gminy powinna kierować się oceną lokalizacji z punktu widzenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru, ponieważ akt ten może np. zawierać regulacje niedopuszczające prowadzenie tego rodzaju działalności na danym terenie, a w przypadku braku takiego planu istotne znaczenie dla wyrażenia opinii może mieć rzeczywiste zagospodarowanie terenów sąsiednich, np. usytuowanie w najbliższej okolicy szkół, placówek oświatowo — wychowawczych, placówek opiekuńczych, cmentarzy czy ośrodków kultu religijnego. Zatem opinia ma dotyczyć wyłącznie miejsca, w którym ma funkcjonować kasyno, nie zaś zasadności, czy też celowości prowadzenia takiego typu działalności na terenie gminy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.