Szkoła policealna – na co możemy liczyć po ukończeniu?

Absolwenci szkół średnich stoją przed wyborem — jak dalej pokierować swoją ścieżką nauki i późniejszej kariery? Odpowiedź na to pytanie nie jest w dzisiejszych czasach łatwa. Wybór studiów wyższych nie zawsze jest tym, czego chcieliby młodzi ludzie. Obserwują się coraz większe dążenia do zdobycia zawodu jak najwcześniej jest to możliwe. Szkoły policealne mogą pomóc w spełnieniu tych oczekiwań.

Czym jest szkoła policealna?

Szkoła policealna, zwana inaczej studium policealnym, jest jednym z rodzajów szkół wchodzących w skład polskiego systemu edukacji. Aby rozpocząć naukę w szkole policealnej, należy wcześniej zdobyć wykształcenie średnie. Zgodnie z prawem oświatowym, średnie wykształcenie uzyskać można dzięki ukończeniu między innymi jednej z poniższych szkół:

  • Liceum ogólnokształcącego lub profilowanego, technikum lub szkoły branżowej II stopnia
  • Szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
  • Szkoły artystycznej lub szkoły ponadpodstawowej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r. i 1 września 2017 (bez szkół branżowych I stopnia)

Nie ma znaczenia, w jakim wieku ukończy się szkołę średnią – drzwi szkół policealnych otwarte są zarówno dla tych, którzy kończą poszczególne szczeble edukacji w sposób ciągły, jak i dla tych, którzy po okresie przerwy w edukacji, ukończyli liceum dla dorosłych. Do podjęcia nauki w studium policealnym nie jest wymagana matura. Jego ukończenie zaś to szansa na zdobycie konkretnego zawodu oraz szybkie rozpoczęcie pracy. Nauka w studium policealnym trwa stosunkowo krótko — czas ten zależy od konkretnego programu nauki, wymaganego przy zdobywaniu wiedzy w ramach konkretnego zawodu. Szkoły policealne trwają zwykle od dwóch do sześciu semestrów. Oznacza to, że wymarzony zawód zdobyć można nawet w jeden rok. Jest to niewątpliwa zaleta, która niejednokrotnie okazuje się decydująca przy wyborze ścieżki edukacji.

Z czym wiąże się ukończenie studium policealnego?

Szkoły policealne mogą być publiczne bądź niepubliczne. Te drugie zaś mogą być z uprawnieniami bądź bez uprawnień szkół publicznych. Ukończenie studium policealnego publicznego albo prywatnego z uprawnieniami szkół publicznych opłaca się w sposób szczególny. Po zdaniu egzaminu końcowego bowiem gwarantuje uzyskanie państwowego dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie. Co więcej, wiele szkół docenia swoich najlepszych studentów, nagradzając ich referencjami zawodowymi. Studenci ci mogą też nierzadko liczyć na staże czy wręcz zatrudnienie niemalże od ręki w zaprzyjaźnionych firmach czy instytucjach, jeżeli szkoła podejmuje tego rodzaje współprace. Warto więc starać się już od pierwszych tygodni nauki, szczególnie, że szkoła może również wydać zaświadczenie o przebiegu nauczania, co bywa doceniane przez wielu pracodawców.

Jaki zawód po szkole licealnej?

Dobre studium policealne oferuje szeroki wachlarz zawodów, których nauczyć się można podczas trwania całego kursu. W dobie zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny IT nie dziwi zainteresowanie zawodami związanymi właśnie z tą branżą. TEB Edukacja proponuje więc takie kierunki jak programowanie aplikacji internetowych i mobilnych, programowanie JAVA czy Python. Z kolei osoby, które marzą o zawodzie związanym z medycyną, zdobyć mogą kwalifikacje jako opiekun medyczny, podolog, technik elektroradiolog, technik optyk czy rehabilitant wzroku (ortoptysta). Uzdolnieni artystycznie zaś, z pewnością zainteresowani będą takimi kierunkami jak charakteryzacja, fotografia, wizaż i stylizacja, a nawet dekorowanie wnętrz i home staging — ten ostatni doceniany jest już na zagranicznych rynkach nieruchomości, w Polsce stanowi stosunkowo nową i ciekawą dziedzinę o dużym potencjale rozwojowym.

Szkoła policealna daje szerokie możliwości zdobycia zarówno koniecznej wiedzy, jak i konkretnych, praktycznych umiejętności potrzebnych w danym zawodzie. Ukończenie studium policealnego nie zamyka furtki do rozpoczęcia studiów wyższych, jednak zdecydowanie szybciej niż studia umożliwia zdobycie zawodowego fachu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *