Ku pamięci przyszłych pokoleń (zdjęcia)

„Pamięć rzeczy ludzkich szybko przemija, przeto słusznym jest zwyczaj, iż ważniejsze wydarzenia utrwalamy na piśmie. W ten sposób  przekazujemy ich wspomnienia przyszłym pokoleniom” – taką treścią zapoczątkowano akt erekcyjny, który został wmurowany przy udziale ministra kultury Piotra Glińskiego w łącznik powstającej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gospodarzem uroczystości była dyrektor szkoły Ewa Jurkowska -Siwiec.

-Na naszych oczach tworzy się historia, gdyż dzisiejsza uroczystość jest bardzo ważna, poprzez wmurowanie aktu inne pokolenia będą mogły dowiedzieć się czegoś o tej inwestycji. Chwila tym bardziej podniosła, że mamy w swoim gronie wspaniałych gości, których chcę serdecznie powitać – mówiła dyrektor E. Jurkowska – Siwiec.

Wśród gości byli: wicepremier Rady Ministrów prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Andrzej Kryj, senator Jarosław Rusiecki, starosta ostrowiecki Marzena Dębniak, prezydent miasta Jarosław Górczyński, biskup ordynariusz diecezji sandomierskiej ks. Krzysztof Nitkiewicz, dziekan kapituły kolegiackiej ks. prałat Jan Sarwa, wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Ilona Tomera – Chmiel, przedstawiciele inwestorów –  firmy „EkoInwest” Krystyna Wiorek, prezes firmy „AnnaBud” Artur Bławat, przedstawiciele  samorządu i jednostek kultury, sympatycy szkoły muzycznej oraz cała społeczność szkolna z przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszką Nowakowską, prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół PSM, Magdaleną Smela oraz przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego, Matyldą Szklarską.

Dyrektor E. Jurkowska – Siwiec przypomniała krótką historię starania o budowę sali koncertowej, które rozpoczęła po objęciu swojej funkcji w 2011 roku. Wówczas wizytator Lidia Skrzyniarz po spotkaniu w PSM stwierdziła, że warunków do koncertowania tutaj nie ma. Już w 2012 roku dyrektor podjęła działania dotyczące pozyskania sąsiedniego budynku wraz z działką. W tym samym roku starostwo powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim przekazało „Dom Heinego” wraz z terenem. Z uwagi na zły stan techniczny budynek musiał zostać wyburzony, co budziło wiele kontrowersyjnych opinii. Przez długi czas  szkoła szukała różnych sposobów uzyskania dofinansowania do tej inwestycji. Zwracała się także do Ministerstwa Kultury, skąd była deklaracja wsparcia finansowego, jednak wówczas bez konkretnych decyzji.

– Dokładnie 25 września 2020 roku poseł Andrzej Kryj przekazał nam tę informację, na którą tak długo czekaliśmy –  że jest pozytywna decyzja dotycząca  środków na tę inwestycję. Był to trudny czas – pandemia, potem wybuchła wojna. Jednak efekty prac budowlanych są już widoczne. Zostały wykonane dwa etapy. Przed nami trzeci etap – wykończenie sali koncertowej.  Jestem przekonana, że będziemy mieć jeden z najwspanialszych obiektów kulturalnych w naszym regionie. Cieszę się, że ministerstwo spojrzało na małą szkołę i czujemy się bardzo ważni, dzięki temu wsparciu – mówiła dyrektor Ewa Jurkowska – Siwiec.

Piotr Gliński – Minister Kultury i  Dziedzictwa Narodowego również nie krył zadowolenia z realizowanej inwestycji. Jak mówił na przestrzeni 7 lat rząd zainwestował ponad miliard w szkolnictwo artystyczne, w tym w budowę sal koncertowych w 20 mniejszych miastach.

-Cieszę się, że nam się udało sfinalizować tę najważniejszą decyzję, dzięki której szkoła będzie miała wspaniałą salę koncertową, a uczniowie szkoły będą się uczyć i pracować we wspaniałych warunkach. Obecna sala choć bardzo przytulna, nie jest obiektem na miarę XXI wieku. W kulturę nie tylko warto, ale trzeba inwestować i jest to zupełnie oczywiste, także w takich miastach, jak Ostrowiec Świętokrzyski. To jest realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w Polsce, gdzie każdy obywatel ma prawo mieć równy dostęp do różnego typu usług, w tym także do kultury. I cieszę się bardzo, że możemy realizować tę inwestycję – mówił prof. Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zaproszeni goście uroczyście podpisali akt erekcyjny, który umieściła w kapsule przewodnicząca samorządu Matylda Szklarska.  Poświęcenia kapsuły dokonał biskup sandomierski ks.  Krzysztof Nitkiewicz. Akt został wmurowany przez gości i gospodarzy uroczystości w łączniku prowadzącym do sali koncertowej przy akompaniamencie Orkiestry Dętej PSM pod kierownictwem Jerzego Kłonicy.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert uczniów szkoły, który rozpoczęły „Świętokrzyskie Bemolki” pod dyrekcją Ewy Jurkowskiej -Siwiec.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *