Oddają cząstkę siebie, aby ratować innych

W minionym tygodniu Polski Czerwony Krzyż Oddział Ostrowiec Świętokrzyski na specjalnie przygotowanej akademii uhonorował blisko 50 honorowych krwiodawców.

Spotkanie poprowadzili prezes PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim Stanisław Fiolik oraz Aleksandra Guzik, którzy w swoich wystąpieniach mówili o tym, jak bardzo ważna jest krew i chęć jej oddawania na rzecz osób potrzebujących.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że krew to lek, którego nic nie jest w stanie zastąpić. Uhonorowani krwiodawcy swoje odznaki Ministra Zdrowia oraz Polskiego Czerwonego Krzyża odebrali z rąk prezesa Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego PCK w Kielcach Jarosława Ciury, prezesa PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim Stanisława Fiolika, wiceprezesów PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim Czesława Golisa i Małgorzaty Krysy -Kowal oraz w imieniu prezydenta miasta Jarosława Górczyńskiego i wiceprzewodniczącej Rady Miasta, prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy zarządzie rejonowych PCK w Ostrowcu Świętokrzyskim Joanny Pikus.

Wśród uhonorowanych dawców krwi znalazł się ostrowczanin Karol Młynarczyk, który oddał dotychczas 12 litrów krwi.

-Krew oddaję od kilku lat, uzbierało się 12 litrów – mówi Karol Młynarczyk. To sytuacja rodzinna, chodzi o moją córkę, zmobilizowała mnie do pomagania innym. Wiem, że krew jest potrzebna. Dlatego będę oddawał krew dopóki zdrowie mi na to pozwoli.

Muzycznie akademię uświetnili podopieczni Ryszarda Góry z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Justyna Jedlikowska, Amelia Ruszkiewicz oraz Bartosz Kościołek.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *