Dworzec kolejowy NIE dla samorządu! PKP: Modernizacja obiektu? Może w przyszłości…

Sensacyjne wiadomości przekazały nam w minionym tygodniu Polskie Koleje Państwowe, bo otóż po siedmiu latach starań odstępują one od przygotowania procedury przekazania obiektu dworca kolejowego Miastu Ostrowiec Świętokrzyski.
Przypomnijmy, że już od 2015 roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski starała się przejąć niszczejący budynek dworca. Były też środki, z których można było poprawić jego stan techniczny i obiekt zagospodarować.
Mniej więcej rok temu pojawiły się jednak informacje o braku porozumienia pomiędzy PKP PLK i POLREGIO w kwestii zmiany miejsca tzw. punktu do czyszczenia wagonów. Na naszych łamach cytowaliśmy stanowisko obu stron.
– Do tej pory nie doszło do porozumienia pomiędzy przewoźnikiem POLREGIO i PKP PLK S.A. w kwestii relokacji punktu do czyszczenia pociągów, znajdującego się na działce zabudowanej budynkiem dworca kolejowego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do momentu uregulowania tej kwestii nie możemy rozpocząć procedury zbycia dworca w Ostrowcu Świętokrzyskim na rzecz samorządu – mówił nam Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Polskie Koleje Państwowe S.A.
– Oczekujemy na stanowisko PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji i PKP S.A., mając nadzieję, że od lat oczekiwana modernizacja stacji Ostrowiec Świętokrzyski umożliwi realizację pasażerskich przewozów kolejowych spełniających rosnące wymagania mieszkańców regionu co do jakości oferowanej usługi- odpowiadał Dominik Lebda rzecznik prasowy POLREGIO sp. z o.o.
Tymczasem w minionym tygodniu uzyskaliśmy oficjalne stanowisko PKP SA o tym, że brak owego porozumienia przekreśla dalszą procedurę zmierzającą do przekazaniu budynku dworca kolejowego samorządowi Ostrowca Świętokrzyskiego.
– W obliczu braku informacji odnośnie porozumienia pomiędzy dwiema spółkami niezależnymi od PKP S.A. w sprawie lokalizacji miejsca czyszczenia wagonów na stacji w Ostrowcu Świętokrzyskim, aktualnie, mimo wcześniejszych rozmów, nie ma formalnych możliwości zbycia dworca na rzecz samorządu- mówi nam Paulina Jankowska Główny Specjalista Biuro Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A.
O tym, że stan dworca jest nadal jedną z bolączek Ostrowca Świętokrzyskiego, przypomniał na jednej z sesji radny Włodzimierz Sajda.
– Przyglądam się budynkowi dworca kolejowego i od X czasu nie jest nic wokół niego robione – mówił radny Włodzimierz Sajda. Dworzec straszy, a Poseł i Senator z naszego miasta nic się tą sprawą nie interesują. (…) Ludzie nie dają mi spokojnie przejść, bo pytają mnie co z dworcem? W innych miastach remontuje się dworce i wyglądają elegancko. A nasz jest jak na zabitej wiosze. Żeby przy 80 tys. mieszkańców coś takiego straszyło tyle lat, to się w głowie nie mieści. Apeluje, pod kogo to podlega, aby wziąć się w garść i to odnowił.
Pytane o to PKP przyznaje, że aktualnie trwają analizy dotyczące ewentualnej modernizacji dworca … w przyszłości.
– PKP S.A. nie wyklucza modernizacji dworca w Ostrowcu Świętokrzyskim w przyszłości. Nie zapadły jednak decyzje w tej sprawie. Zależą one od wielu czynników, między innymi od możliwości pozyskania środków finansowych na ewentualną modernizację- mówi Paulina Jankowska, Główny Specjalista Biuro Komercjalizacji, Komunikacji i Promocji PKP S.A.
Zastanawiające jest tłumaczenie PKP SA uzależniające inwestycję od ewentualnych środków, chociaż obowiązuje Program Inwestycji Dworcowych, z których realizowane są obiekty. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Infrastruktury; „Program Inwestycji Dworcowych jest jednym z projektów przewidzianych do realizacji w ramach „Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. Dzięki niemu zostanie przeprowadzonych 189 inwestycji dworcowych na łączną kwotę ponad 1,8 mld zł. W wyniku podejmowanych działań na dworcach poprawi się poziom obsługi pasażerów oraz nastąpi integracja kolei z innymi gałęziami transportu. Efektem końcowym realizacji Programu Inwestycji Dworcowych będą wystandaryzowane, charakteryzujące się wysoką jakością dworce kolejowe, dostosowane do potrzeb pasażerów oraz systemu transportowego, a jednocześnie odpowiadające uwarunkowaniom lokalnym. Dworce kolejowe będą odpowiadać realnym potrzebom lokalnych społeczności, zapewniając funkcje związane ze zmianą środków transportu, tak by skłonić podróżnych do korzystania z kolei. (..)”
Przeglądając doniesienia medialne łatwo natrafić na realizacje. „Nowoczesne, komfortowe, bezpieczne, proekologiczne – takie są nowe dworce Świdnik Miasto i Kanie. To kolejne obiekty w województwie lubelskim, które zostały otwarte dla podróżnych w listopadzie bieżącego roku. Obydwa budynki powstały w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Ich budowy były dofinansowane ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.”
PKP SA rozpisały przetarg na budowę nowego dworca w Tłuszczu w województwie mazowieckim. Obiekt leży przy linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku i Kuźnicy oraz Ostrołęki.

Włodzimierz Sajda, radny miejski: -W innych miastach remontuje się dworce i wyglądają elegancko. A nasz jest jak na zabitej wiosze. Żeby przy 80 tys. mieszkańców, coś takiego straszyło tyle lat, to się w głowie nie mieści. Apeluje, pod kogo to podlega, aby wziąć się w garść i to odnowił.

fot. Tomasz Barski

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Dworzec kolejowy NIE dla samorządu! PKP: Modernizacja obiektu? Może w przyszłości…

  • 10/01/2023 at 13:24
    Permalink

    Była premier Szydło obiecała: Polska w ruinie słowo ciałem się stało

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *