Powstała szkoda w wielkich rozmiarach w majątku gminy Kunów. Sąd tymczasowo aresztował byłą główną księgową

Do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim zostało skierowane zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw stypizowanych w Kodeksie karnym przez księgową pracującą w szkołach na terenie gminy Kunów. Nieprawidłowości, dotyczące rozliczania finansów w placówkach szkolnych, ujawnił kunowski samorząd. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sąd tymczasowo aresztował podejrzaną.

Burmistrz Lech Łodej poinformował, że sprawa zrodziła się po sprawdzeniu dokumentacji finansowej przez nową księgową, zatrudnioną w szkole w Wymysłowie. Dyrektor Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Janiku została poproszona o wręczenie karty urlopowej byłej księgowej i nakazanie jej opuszczenia szkoły, do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Powołano komisję, która zabezpieczyła pomieszczenia zajmowane przez główną księgową oraz dokumentację. Była główna księgowa pracowała w jednostkach organizacyjnych gminy Kunów od wielu lat.

-Ze względu na skale nieprawidłowości, jakie wystąpiły w placówkach oświatowych gminy Kunów, dyrektor ZSP w Janiku oraz dyrektor PSP w Wymysłowie złożyły samodzielnie rezygnacje z pełnionych funkcji –podał Gazecie Ostrowieckiej burmistrz.

Prokurator Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Cezary Skalmierski potwierdził, że zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, nadesłane przez gminę Kunów, zostało zarejestrowane w prokuraturze i że wszczęto czynności sprawdzające.

-Obecnie sprawa toczy się już in personam, a więc przeciwko byłej głównej księgowej, która w dniu 20 grudnia 2022 r. usłyszała zarzuty popełnienia przestępstw skutkujących powstaniem szkody w wielkich rozmiarach –mówi Zastępca Prokuratora Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Monika Gronek. W okresie od 2 stycznia 2018 do 18 listopada 2022 r. w Wymysłowie i w Janiku, będąc główną księgową poprzez nadużycie uprawnień i nierzetelne prowadzenie dokumentacji finansowej, podrabianie i przerabianie dowodów księgowych, wyrządziła szkodę majątkową w wielkich rozmiarach w mieniu jednostek organizacyjnych gminy Kunów w łącznej kwocie 1.275.588,74 złote, tj. o przestępstwa opisane w art. 296 par. 3 Kodeksu karnego w związku z art. 296 par. 1 i 2 kk oraz art. 303 par. 2 kk w zbiegu z art. 270 par. 1 kk w zbiegu z art. 284 par. 2 kk w związku art. 294 par. 1 kk.

Wśród przestępstw zarzucanych byłej księgowej najwyższą karą zagrożone jest przestępstwo z art. 296 par. 3 kk. Sankcja w postaci kary pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu grozi osobie, która będąc obowiązana na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej szkodę majątkową w wielkich rozmiarach.

W dniu 21 grudnia 2022 r. prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej. W tym samym dniu Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował podejrzaną na okres trzech miesięcy (od 20 grudnia 2022 do 20 marca 2023 r.)

Sprawa jest w toku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *