Są pieniądze na inwestycje dla firm. BGK spotka się z przedsiębiorcami w Ostrowcu Świętokrzyskim

W lutym i marcu ruszają pierwsze nabory dla firm w ramach nowych funduszy europejskich. Na początku przedsiębiorcy będą mogli starać się o środki w ramach kredytu technologicznego oraz kredytu ekologicznego. Są to bardzo ciekawe instrumenty.
Na czym polegają?
Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji, spłacającej część kredytu technologicznego lub ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań (produktów lub procesów) lub wdrażaniem szeroko rozumianej efektywności energetycznej. Maksymalnie zwrot może dotyczyć: 70 % wartości kredytu w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy, 60% wartości kredytu w przypadku średniego przedsiębiorcy. Kredyt ekologiczny obejmuje również dofinansowanie dla dużych firm.
Dofinansowanie na inwestycję technologiczną
Polega na zakupie nowej technologii wraz z jej wdrożeniem lub wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Dofinansowanie na inwestycję ekologiczną
Wsparcie dotyczy transformacji przedsiębiorstw poprzez modernizację infrastruktury w przedsiębiorstwach (na przykład park maszynowy, termomodernizacja – projekty kompleksowe), wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie (procesy) lub u odbiorcy końcowego (produkty, usługi), zmianę źródeł wykorzystania energii na bardziej ekologiczne.
Spotkanie informacyjne BGK
Aby dostarczyć przedsiębiorcom jak najwięcej informacji o dostępnym kapitale, władze miasta wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego zorganizowały spotkanie informacyjne, podczas którego ekspert BGK przedstawi kryteria wyboru i regulamin konkursów. Szkolenie odbędzie się 2 lutego (czwartek) 2023 r., o godz. 11, w Ostrowieckim Browarze Kultury. Zakładany czas spotkania zajmie dwie godziny. Udział w seminarium jest bezpłatny. Zgłoszenia należy dokonywać pod numerem telefonu: 605 869 555.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *