Julia Jabłońska z „Broniewskiego” stypendystką Ministra Edukacji i Nauki

W gronie 16 wybitnych uczniów województwa świętokrzyskiego znalazła się Julia Jabłońska, uczennica klasy trzeciej LO im. Wł. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zostając stypendystką Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2021/2022.
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022 odbyła się w sali konferencyjnej „Okrąglaku” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Stypendium Ministra Edukacji jest jedną z form wyróżnienia uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami w nauce lub sporcie. Z województwa świętokrzyskiego złożono do Ministerstwa Edukacji i Nauki 67 wniosków o przyznanie stypendium, które ostatecznie otrzymało 16 uczniów i absolwentów mogących pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji.
-Należy pokreślić, że Julia jest jedyną stypendystką Ministra Edukacji i Nauki z powiatu ostrowieckiego, która ten zaszczytny tytuł za ubiegły rok otrzymała- przyznaje dyrektor „Broniewskiego” Robert Warda. Julia Jabłońska może pochwalić się pierwszym miejscem i tytułem laureata w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości – w bloku „Innowacje Techniczne” – była współtwórcą pracy „Sięgamy do gwiazd”. Jest również finalistką tej olimpiady w bloku „Wynalazczość” . Otrzymała indeks na wiele kierunków uczelni politechnicznych i medycznych w całej Polsce.
Opiekunami Julii z ramienia szkoły byli: nauczyciel chemii Dorota Kamińska i dyrektor Robert Warda. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *