Prokuratura złoży zażalenie na odmowę zastosowania przez sąd tymczasowego aresztu

Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim zapowiedziała zaskarżenie decyzji Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Piotra M. podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego pod wpływem alkoholu i środków odurzających, w wyniku którego zginęło 5 osób.

-W tej sprawie, przed przystąpieniem do czynności z podejrzanym, prokurator uzyskał opinię biegłego jednoznacznie wskazującą, że z podejrzanym można przeprowadzić czynności procesowe –poinformował prokurator Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. Wobec takiego stanowiska biegłego prokurator przedstawił Piotrowi M. zarzuty i przesłuchał go w charakterze podejrzanego. Piotr M. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień. Następnie prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania uzasadniając go m.in. obawą matactwa procesowego z jego strony.

Prokurator Daniel Prokopowicz podał, że w dniu 30 maja 2023 r. Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, na posiedzeniu przeprowadzonym w szpitalu, powziął wątpliwości, co do możliwości uczestniczenia przez podejrzanego w posiedzeniu z uwagi na stan zdrowia i podane mu leki i powołał biegłego do wydania opinii w tym zakresie. Z uzyskanej przez Sąd opinii wynikało, że w danym momencie podejrzany nie był zdolny do udziału w czynnościach. Jednocześnie biegły nie był w stanie podać, kiedy zajdzie taka możliwość. Było to o tyle istotne, że do upływu czasu zatrzymania podejrzanego pozostawało kilka godzin, w trakcie których było możliwe podjęcie kolejnych czynności zmierzających do weryfikacji stanu podejrzanego pod kątem zdolności do udziału w czynnościach procesowych. Wówczas jednak Sąd, bez kontynuowania posiedzenia, wydał postanowienie o nieuwzględnieniu wniosku prokuratora o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Tyle prokurator Daniel Prokopowicz. Termin rozpatrzenia zażalenia nie jest jeszcze znany.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Prokuratura złoży zażalenie na odmowę zastosowania przez sąd tymczasowego aresztu

  • 5 czerwca 2023 at 15:34
    Permalink

    Szkoda że informacje z artykułu są oparte tylko na informacji od prokuratury, a nie zapoznano się z oświadczeniem rzecznika prasowego przy Sądzie Okręgowym w Kielcach, z piątku jak i dziś. Na żądanie prokuratora powołany został biegły, który stwierdził w szpitalu, że stan zdrowia zatrzymanego uniemożliwia przeprowadzenie z nim czynności. Powołał go PROKURATOR a nie sąd. Posiedzenie sąd zakończył o 23.40, procedując od godz. 20.00. Wiec nie zostało kilka godzin do ponownego sprawdzenia stanu zdrowia zatrzymanego. Wniosek o areszt został złożony do sądu około 2.00 w nocy. Sąd musiał zakończyć procedowanie do 2.00. Jak wynika z dzisiejszego oświadczenia rzecznika (dostępne w necie) dziś wpłynęło zażalenie prokuratury, zostało przekazane przez Sąd Rejonowy do Sądu Okręgowego, nadto prokuratura powołała kolejnych biegłych do oceny stanu zdrowia podejrzanego. Więc chyba nie jest sprawa tak jednoznaczna jak przedstawia to Pan Prokurator.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *