Olbrzymia strata MEC-u w 2022 roku. Za drogi węgiel i uprawnienia do emisji CO2. Co dalej ze spółką?

Przed kilkoma tygodniami radny Marcin Marzec złożył interpelację, w której pytał m.in. o wynik finansowy spółki MEC za rok 2022, a także to na jakim etapie tworzenia i kiedy ruszy Ciepłownia Ostrowiecka.

Jak czytamy w odpowiedzi przygotowanej przez Dariusza Wojtasa, Prezesa Zarządu MEC i Renatę Mikołajczak Wiceprezes Zarządu MEC strata finansowa spółki za 2022 rok wyniosła 31.277 tys. zł.

– Odnosząc się do faktu i poziomu poniesionej straty, należy zauważyć, iż podobnie jak w roku 2021 poniesiona strata wynikała z regulowanego przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) charakteru prowadzonej działalności – czytamy. Strata finansowa powstała na skutek braku pokrycia kosztów działalności ciepłowniczej wpływami wynikającymi z taryf zatwierdzanych przez Prezesa URE, co związane było z dynamicznym wzrostem cen węgla oraz uprawnień do emisji CO2, wobec którego nie nadążał wzrost taryf zatwierdzanych przez URE. Natomiast na gruncie księgowym, analogicznie jak w 2021 roku, strata finansowa Spółki za 2022 rok w znacznym stopniu powstała w konsekwencji zapisu o charakterze wyłącznie księgowym, wynikającego z konieczności utworzenia rezerw z tytułu umorzenia uprawnień do emisji CO2.

Na przestrzeni lat 2020 -2022 Spółka MEC odnotowała ujemne marze na sprzedaży ciepła. Czynnikiem znacząco wpływającym na pogarszające się wyniki byty rosnące koszty zużytego węgla oraz koszty ETS.

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę rynek węgla znalazł się z początkiem 2022 roku w kryzysowej sytuacji, kiedy to nastąpiło ograniczenie podaży surowca oraz gwałtowny wzrost cen. W 2022 roku koszt zużycia miału węglowego wyniósł 44.333 tys. zł (ok. 39% kosztów sprzedaży ciepła) i odnotował ponad dwukrotny wzrost o 31.251 tys. zł w stosunku do 2021 roku. Było to bezpośrednim następstwem wzrostu cen surowca. Jednocześnie, w analizowanym okresie taryfy cenowe nie były dostosowane do wzrastających kosztów prowadzonej działalności. Akceptacja wniosków o zmianę taryf przez Prezesa URE jest procederem wydłużonym – w skrajnym przypadku proces decyzyjny w stosunku do wniosku MEC przekraczał 6 miesięcy. Dodatkowym, niezależnym od Spółki, czynnikiem było stosowanie przez URE współczynników redukcyjnych, które sztucznie obniżają koszty bezpośrednie do pokrycia w taryfie.

W efekcie rosną straty wynikające z braku realnego pokrycia w taryfach wciąż rosnących kosztów podstawowej działalności. Dodatkowym problemem są wysokie koszty ETS, co jest powiązane z sukcesywnie rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2.

Udział kosztów węgla w sprzedaży w latach 2020 -2022 wahał się między 21,2% a 47,4%, a w przypadku kosztów ETS udział ten zawierał się w przedziale pomiędzy 29,9% a 57,6%. Są to dwa najbardziej istotne elementy kosztowe kształtujące wynik finansowy MEC.

Zarówno wyniki na działalności pomocniczej, jak i koszty ogólnego Zarządu nie miały znaczącego wpływu na pogarszający się wynik finansowy MEC-u.

Największy wpływ na raportowaną stratę netto miały: drastyczne wzrosty cen ETS, skok cen węgla w 2022 roku oraz niedopasowanie czasowe aktualizacji taryf przez URE.

– Należy zauważyć, że już wyniki finansowe uzyskiwane w roku bieżącym są dodatnie- czytamy. Plan finansowy Spółki, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 9 marca 2023 roku, przewiduje, że Spółka zamknie rok zyskiem netto w kwocie 1.262 tys. zł.

Radny Marcin Marzec zadał też pytania: na jakim etapie znajduje się obecnie sytuacja spółki Ciepłownia Ostrowiecka? Kiedy i czy w ogóle ruszy faktyczne wykonywanie przez nią zaplanowanej działalności?

Tutaj dostajemy odpowiedź przypominającą całą masę podjętych już uchwał i wydanych decyzji co do wyodrębnieniu z MEC „Zakładu Ciepłowniczego” i jego wniesienia aportem do nowo powstałej spółki Ciepłownia Ostrowiecka Sp. z o.o. Przypomnijmy, że o całym scenariuszu musiał wypowiedzieć się też przychylnie Zarząd i Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, będącego Wspólnikiem Spółki MEC.

– Obecnie trwają prace nad ostatecznym kształtem dokumentów związanych z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki Ciepłownia Ostrowiecka, tj. umowy aportowej, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmiany umów spółek Ciepłownia Ostrowiecka i Miejska Energetyka Cieplna – czytamy w odpowiedzi udzielonej radnemu. Termin Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników obu spółek w celu podpisania wskazanych powyżej dokumentów, finalizujących proces, przewidywany jest w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Działanie to ma pozwolić Spółce MEC na uwolnienie od obowiązku uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji ETS, obniżenie kosztów działalności i w efekcie wypracowanie dodatniego wyniku finansowego już za 2023 rok.    

Print Friendly, PDF & Email

4 thoughts on “Olbrzymia strata MEC-u w 2022 roku. Za drogi węgiel i uprawnienia do emisji CO2. Co dalej ze spółką?

 • 18 lipca 2023 at 13:19
  Permalink

  Wyjaśnijcie mi , sumiennie płacącemu za ciepło laikowi , jakie korzyści dla odbiorcy ma sens istnienia i działalności tylu spółek z o.o. dotyczących jednej,podkreślam jednej ciepłowni w takim mieście jak Ostrowiec ? Czy nie prościej jest gdy sprzedaż ciepła z ciepłowni do grzejników klienta jest w gestii JEDNEGO podmiotu a nie iluś tam powstałych spółek których celem jest wyłącznie zysk dla własnych kieszeni a nie np. ochrona środowiska , nie wspominając już o poszanowaniu odbiorcy. Chcę również wiedzieć o namacalnych korzyściach istnienia aż tylu pośredników w sprzedaży energii cieplnej czyli co te spółeczki robią oprócz zatrudniania członków zarządów,rad nadzorczych,prezesów i ich zastępców generowania zysków dla siebie , za co płacą wszyscy odbiorcy ciepła i ciepłej wody w kranie.

  Reply
 • 18 lipca 2023 at 18:04
  Permalink

  Niech sie tez przyjrza swoim pracownikom ,tam tylko nie ktorzy pracuja a inna klika to tylko sie walesaja nic nie robia ,samochodow zakupili i kto chce to nimi jezdzi ! uzywaja samochodow sluzbowych do swoich celow w czasie pracy np do sklepow i marnuja tam cene godziny zamiast pracowac NIEMA TAM ZADNEJ DYSCYPLINY W TEJ FIRMIE RZADZI KLIKA!! ZLIKWIDOWAC TE FIRME I ZROBIC TYPOWA PRYWATNA!!NIE MIASTA!

  Reply
  • 18 lipca 2023 at 23:28
   Permalink

   Gdyż ponieważ Bo, każda taka spółka musi po drodze zarobić. Jak sądzisz dlaczego potem znajomki z Lublina czy Tarnowa siedzą w takich spółkach w Ostrowcu ? To jest proceder w całym tym kraju. Kolega partyjny z Zakopanego rządzący w tym mieście będzie zasiadał w jakieś spółce u kolegi partyjnego np. W Świnoujściu. Gdzie Rzym a gdzie Krym? Te samorządy zjada rak korupcji po malu. Oczywiście w innym mieście może zasiadać, u siebie nie. Nieważne. Ważne jest SIANO!!!! Oczywiście to tylko przykład z tymi miastami.

   Reply
 • 18 lipca 2023 at 21:24
  Permalink

  Czyli według prezesa MEC wszystkie firmy ciepłownicze w Polsce poniosły straty w ubiegłych latach i MEC nie jest wyjątkiem ?

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *