Radny Daniel Strojny: „W Ostrowcu potrzeba mieszkań pod wynajem”

Problemy mieszkaniowe to jedne z najpilniejszych do rozwiązania w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wiele środowisk zgodnie twierdzi, że sytuację mogłyby rozwiązać mieszkania pod wynajem.

Nie tak dawno Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zapowiadał realizację osiedla w systemie deweloperskim na ulicy Hubalczyków, obecnie według naszych ustaleń, których nikt nie chce oficjalnie potwierdzić trwają analizy, czy nie da się owej inwestycji przeprowadzić tworząc mieszkania pod wynajem.

Ostatnio w tej sprawie złożył swą interpelację Daniel Strojny. Jego zdaniem konieczne jest przystąpienie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

– Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli SIM to spółka non for profit realizująca budownictwo społeczne na terenie wielu gmin województwa świętokrzyskiego – czytamy w interpelacji radnego Daniela Strojnego. To program dla rodzin i osób nie posiadających własnego mieszkania, osób, które nie posiadają zdolności kredytowej ale posiadają środki na regularne opłacanie czynszu. Przystąpienie gminy Ostrowiec świętokrzyski do SIM to ukłon w stronę społeczności Ostrowca Świętokrzyskiego, ukłon w stronę ludzi młodych ale nie tylko, ale również oczekujących i marzących o „swoim koncie”. W ramach SIM powstają mieszkania na wynajem z możliwością dojścia do własności po 15 latach najmu. Istotną kwestią jest to, że przystąpienie gminy Ostrowiec do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej nie niesie za sobą wydatków ze strony samorządu. Gmina wnosi do spółki działkę, a spółka w imieniu gminy realizuje inwestycję ale tylko w tym zakresie, pozostałe inwestycje, trwające lub zaplanowane przez gminę bądź OTBS realizowane są niezależnie. Warto podkreślić, że mieszkania wybudowane w ramach SIM są mieszkaniami pod tzw. klucz(są wyposażone w biały montaż, można się do nich wprowadzić po podpisaniu umowy najmu). Gmina będąc wspólnikiem prowadzi nabór i kwalifikację przyszłych najemców, a przedstawicieli gminy w postaci Prezydenta podejmuje kluczowe decyzje związane z prowadzoną inwestycją. Realizowana inwestycja nie wpływa na wskaźniki finansowe gminy, gmina nie partycypuje w kosztach inwestycji, a po przystąpieniu do spółki otrzymuje 3.000.000 pln na objęcie udziałów w spółce. Zasadnym jest aby gmina Ostrowiec świętokrzyski przestąpiła do SIM, na rynku mieszkaniowym- czynszowym nie ma alternatywy względem SIM.

Radny w swej interpelacji zwrócił się też z prośbą o przedstawienie ilości osób czekających na przydział lokali socjalnych, a także wykazania gruntów nadających się pod budownictwo wielorodzinne.

Jak udało nam się ustalić scenariusz zaproponowany przez radnego Daniela Strojnego jest jednym z tym, który rozważa ostrowiecki samorząd, wszystko wskazuje jednak, że ostateczna decyzja zapadnie dopiero po wyborach parlamentarnych, bowiem nie raz okazywało się, że po ewentualnej zmianie władzy dochodziło do tego, że nie realizowano ciągłości wcześniej ogłoszonych programów, albo zdarzały się nowe, atrakcyjniejsze do zaakceptowania scenariusze.

Daniel Strojny, radny miejski: Moim zdaniem przystąpienie gminy Ostrowiec do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej będzie bardzo korzystne dla mieszkańców naszego miasta, a gminie pozwoli na realizowanie zadań własnych w tym zakresie. Należy podkreślić, że mieszkania SIM to nie mieszkania socjalne. Uprzejmie proszę o poddanie mojego wniosku, interpelacji pod obrady szanownej Rady.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Radny Daniel Strojny: „W Ostrowcu potrzeba mieszkań pod wynajem”

  • 5 września 2023 at 09:32
    Permalink

    Zastanawiam się dlaczego taki problem mieszkaniowy jest w Ostrowcu świętokrzyskim skoro to miasto się tak naprawdę wyludnia,młodzi ludzie wyjeżdżają do innych miast,starsi umierają…takie piękne miasto,z klimatem,gdyby było z pracą dobrze to bym z chęcią osiedliła się w nim,w naszym mieście jest sam beton, wszystko zbyt nowoczesne a w Ostrowcu jest po prostu zieleń,jest czysciutko,czas wolniej płynie

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *