Kursy reedukacyjne dla kierowców

Wysokość mandatów drogowych nie została obniżona ani też wysokość punktów za wykroczenia drogowe, ale od 17 września 2023 r. otrzymane punkty karne przez kierowcę, zgromadzone w centralnej ewidencji, są usuwane po roku, a nie po dwóch latach. Wprowadzona została również możliwość skasowania 6 punktów w czasie kursu reedukacyjnego, raz na pół roku, który będzie zawierał więcej części praktycznej i będzie nieco droższy niż przedtem.

-Kursy reedukacyjne organizują i prowadzą Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego –mówi Maciej Szczerba z Wojewódzkiego Ośrodka Ruch Drogowego w Kielcach . Kurs obejmuje osiem 45-minutowych spotkań. Są to wykłady, a także ćwiczenia praktyczne. Osoba, która ukończyła kurs redukujący punkty karne, otrzyma zaświadczenie o jego odbyciu i na tej podstawie właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy komendant wojewódzki policji zmniejszy o sześć liczbę posiadanych punktów. Opłata za udział w kursie wynosi 1.000 złotych. Można w nim uczestniczyć tylko i wyłącznie osobiście.

Zgodnie z wytycznymi MSWiA szkolenia mają prowadzić wspólnie: policjant z komórki ruchu drogowego lub inna osoba posiadającą wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, psycholog transportu, egzaminator lub osoba zatrudniona przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego posiadając uprawnienia instruktora nauki jazdy lub instruktora techniki jazdy.

-Każde szkolenie składa się z 8 godzin wykładów (po 45 minut każda), a także z jednego ćwiczenia praktycznego, odbywającego się w WORD w Kielcach – jest to hamowanie na placu manewrowym z prędkości 50 km/h –mówi Maciej Szczerba. W jednym takim kursie uczestniczyć może maksymalnie 15 osób. Kurs taki odbywa się w ciągu jednego dnia. Zapisy na kursy reedukacyjne zostały już uruchomione. Osoby zgłaszające się podają imię i nazwisko oraz numer telefonu. Po ustaleniu terminy kursu oddzwaniamy do takich osób. Zainteresowanie jest bardzo duże. Pierwszy kurs zaplanowaliśmy na dzień 20 września 2023 r.

Osoba, która chce z takiego kursu skorzystać i pozbyć się sześciu punktów, może to uczynić raz na sześć miesięcy. Od kursu, w którym wzięła udział, do następnego musi upłynąć sześć miesięcy. Osoby zainteresowane mogą dzwonić pod numer telefony 41 368 03 50 do 52.

Nowe przepisy przywróciły mechanizm, zgodnie z którym zatrzymane prawo jazdy – po upływie okresu, na który zostało zatrzymane – będzie automatycznie zwracane, bez konieczności składania wniosku.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *