Nowa jakość usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Podczas konferencji zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim podsumowano realizowany projekt pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Celem prowadzonych działań jest wdrażanie modelu opartego na rozwoju usług w środowisku lokalnym, wsparciu społecznym i integracji osób wymagających takiego wsparcia.

-Konferencja to zwieńczenie i podsumowanie tych działań, czyli realizacji usług społecznych na rzecz mieszkańców gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Idziemy w tym kierunku, aby te usługi profesjonalizować, aby je rozwijać, gdyż jest na to bardzo duże zapotrzebowanie. Realizujemy usługi społeczne na rzecz różnych grup docelowych, czyli osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych bezdomnością, w kryzysie bezdomności, na rzecz rodzin. Chcemy, aby te osoby mogły jak najdłużej pozostać w swoim środowisku, jak najdłużej mogły samo stanowić o sobie, i jak najlepiej funkcjonować ze swoimi bliskimi w swoim środowisku – mówiła koordynator projektu Dorota Struska.

Konferencja zgromadziła wielu uczestników i gości – wśród nich byli: poseł Andrzej Kryj, wiceprezydent Artur Łakomiec, dyrektor MOPS,. Magdalena Salwerowicz, w roli prelegentów – Jolanta Spychała, z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agnieszka Sowa -Kofta i Krzysztof Podwójcic z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych oraz prof. Maria Gagacka z Uniwersytetu Radomskiego. Wśród gości byli także odbiorcy usług – podopieczni ostrowieckiego MOPS -u, w tym pan Henryk, objęty szerokim wsparciem, będący w kryzysie bezdomności, który dzięki pomocy pracowników otrzymał szanse na lepsze życie.

MOPS usługi na rzecz mieszkańców świadczy od wielu lat. Jednak dzięki projektowi, rozszerza działania w ramach tych usług, wprowadza innowacyjne metody, dostosowując je do konkretnych potrzeb i grup odbiorców. Jest to skuteczna i celowana pomoc.

– To działania w obszarach metody jednego okienka, poradnictwo dla osób w kryzysie bezdomności, pomoc dla osób z niepełnosprawnościami i zaangażowanie różnych specjalistów – psychologa, fizjoterapeutę, pielęgniarki, prawnika, terapeutę zajęciowego, a także realizacja usług w miejscu zamieszkania osób, które potrzebują wsparcia, W ramach Organizacji Społeczności Lokalnej na ul. Rzeczki i w Częstocicach, prowadziliśmy działania w obszarze Szkoły Rodzin, zajęcia warsztatowe, spotkania integracyjne, wycieczki, aby te rodziny zaktywizować i pokazać ich potencjał. To Także metoda „jednego okienka”, gdzie oferujemy indywidualne konsultacje, tworzenie kręgów wsparcia, usługi teleopieki, mieszkania wspomagane, czy działania streetworkera. Chcemy, aby ta pomoc była skuteczna – dodaje Dorota Struska.

Podczas konferencji prelegenci zaprezentowali kierunki i wyzwania rozwoju usług społecznych w kraju oraz za granicą. Uczestnicy mieli również okazję zobaczyć film przedstawiający szeroki wachlarz usług społecznych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Realizowany projekt to ogromna praca i zaangażowanie całego zespołu, zarówno koordynatorów poszczególnych obszarów oraz pracowników, w tym: – Jolanty Bakalarskiej, Małgorzaty Ostatek, Joanny Pietruszki, Damiana Głuszyńskiego, Magdaleny Kłys, Katarzyny Kozińskiej, Agnieszki Piotrowskiej, Marty Cichońskiej, Anny Płatek, Magdaleny Radowieckiej, Edyty Nieskurzak, Moniki Sobiczewskiej – Spurek i psychologa Anna Kwapisz.

Działania projektowe dotyczące deinstytucjonalizacji i nowych metod wsparcia dla mieszkańców miasta będą nadal kontynuowane.

Dorota Struska koordynator projektu: Odchodzimy od instytucjonalizacji usług, a idziemy w kierunku pracy środowiskowej, w miejsce zamieszkania naszych podopiecznych, gdzie czują się oni najbezpieczniej. Realizujemy pomoc celowaną, odpowiadając na faktyczne potrzeby mieszkańców. W ramach realizowanego projektu wprowadzamy nowe metody i formy, dostosowując wsparcie do ich odbiorców, aby pomoc była skuteczna.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *