80. rocznica ostrowieckiej „krwawej niedzieli”

Uroczyście władze miasta i powiatu ostrowieckiego uczcili pamięć 20 rozstrzelanych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego w 80 rocznicę wydarzeń, które wpisały się w naszą historię jako „krwawa niedziela”. Był to hitlerowski odwet 31 października 1943 roku, za śmierć dwóch żandarmów niemieckich. W miejscach kaźni – przy obelisku obok dworca kolejowego oraz przy pomniku w miejscu dawnej Spółdzielni Rolniczo -Handlowej przy ul. Sandomierskiej, w hołdzie bohaterom, delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Pamięć, poprzez swoją obecność wyrazili: wiceprezydent miasta Artur Łakomiec, przewodnicząca Rady Miasta Irena Renduda -Dudek, sekretarz powiatu Łukasz Witkowski, radni powiatu: Andrzej Broda, Dariusz Czupryński i Beata Duda, radny miasta Dariusz Kaszuba oraz harcerze ostrowieckiego hufca, dzieci z Przedszkola Nr 5, młodzież szkolna z I LO im. S. Staszica, a także rodziny straconych mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *