Bezpieczne drogi powiatowe dla mieszkańców

Starosta ostrowiecki Marzena Dębniak odbyła robocze wizyty na niedawno zakończonych inwestycjach drogowych. W tej kadencji udało się przeprowadzić wiele zadań infrastruktury drogowej na terenie powiatu ostrowieckiego. Z nowych dróg i ścieżek rowerowych już korzystają mieszkańcy. Jak podkreśla starosta Marzena Dębniak to efekt dobrze przygotowanych wniosków o dofinansowanie inwestycji oraz dobrej współpracy z samorządami gmin powiatu ostrowieckiego.

…na ścieżce rowerowej w Nowej Dębowej Woli

Pogodowa aura sprzyja wycieczkom rowerowym, stąd też starosta Marzena Dębniak wraz z wicestarostą Andrzejem Jabłońskim oraz radnymi: wiceprzewodniczącą Rady Powiatu i jednocześnie sekretarz gminy Bodzechów, Małgorzatą Sobieraj, przewodniczącym Komisji Rozwoju Powiatu, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Robertem Rogalą, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Piotrem Majem, a także wiceprezydentem Arturem Łakomcem i Tomaszem Mroczkiem, naczelnikiem Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Powiatu, udali się na nowo wybudowaną ścieżkę rowerową w Nowej Dębowej Woli. Jak mówiła starosta Marzena Dębniak, ścieżka rowerowa była bardzo długo oczekiwana przez mieszkańców i była przedmiotem wielu interpelacji radnych powiatowych z tego terenu, stąd też cieszy fakt, że dzięki współpracy z samorządami gminy Ostrowiec Świętokrzyski i gminy Bodzechów udało się sfinalizować to zadanie. Wartość inwestycji to ponad 7,3 mln , w tym dofinansowanie w wysokości ponad 4,7 mln z „Polskiego Ładu”, wkład własny blisko 2,5 mln pokryły samorządy gmin Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów i samorząd powiatowy. Nowa ścieżka to odcinek 3,2 km, biegnący od ul. Orlej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przez urokliwy leśny trakt, łączący w dalszym odcinku ścieżkę w kierunku Kurzaczy. Jak zaznaczył wiceprezydent Artur Łakomiec, zwiększa się infrastruktura rowerowa poprzez plan ścieżek rowerowych, który już jest realizowany we współpracy z powiatem ostrowieckim.

…na nowych drogach w gminie Ćmielów

Z nowych dróg powiatowych korzystają także mieszkańcy gminy Ćmielów. Nowy chodnik i nowa nawierzchnia o długości 820 m w miejscowości Brzóstowa cieszy też uczniów miejscowej szkoły i ich rodziców. Zadanie udało się zrealizować dzięki pozyskanym przez powiat ostrowiecki środkom z funduszu usuwania klęsk żywiołowych i zrealizować w błyskawicznym tempie. Jak mówiła starosta Marzena Dębniak to efekt współpracy z samorządem Miasta i Gminy Ćmielów. Burmistrz Ćmielowa Joanna Suska także podkreślała znaczenie dobrej współpracy przy realizacji inwestycji. Wartość zadania to ponad 2,6 mln, w tym dofinansowanie z tzw. funduszu powodziowego 80 proc wartości, a wkład własny po 261 tysięcy pokryły solidarnie samorządy gminy Ćmielów i powiatu ostrowieckiego. Radny miejski z tego terenu Piotr Małek również chwalił współpracę z samorządem powiatu, który reaguje na potrzeby mieszkańców. Starosta Marzena Dębniak wraz burmistrz Joanną Suską i miejscowym radnym Jackiem Bryłą odwiedzili kolejną inwestycję – drogę w Łysowodach, biegnącą przez las do granicy z gminą Ożarów. Wartość tego zadania to 800 tysięcy, w tym 500 tysięcy powiat ostrowiecki pozyskał przy współpracy z Nadleśnictwem Ostrowiec Św., pozostała kwota 300 tysięcy, to solidarnie po 50 proc. gmina Ćmielów i samorząd powiatu. Jak podkreślała starosta Marzena Dębniak, dotychczas była to droga szutrowa, utwardzana kruszywem. Obecnie to ładny odcinek drogi, stanowiący nie tylko urokliwy trakt na spacery i rodzinne wycieczki, ale też poprawiający komfort jazdy mieszkańców, którzy korzystają z tego przejazdu w drodze do pracy.

Warto dodać, że już niebawem zakończy się I etap przebudowy starodroża dawnej „dziewiątki” i rozpocznie się II etap. Ruszy też budowa drogi w Kowalkowicach, w gminie Waśniów. A dziś (poniedziałek) zostanie przekazana wykonawcy do remontu ulica Mickiewicza – to zadanie również było długo oczekiwane przez mieszkańców.

Marzena Dębniak starosta ostrowiecki: Cieszę się, że dzięki dobrej współpracy z samorządami gmin powiatu ostrowieckiego udało się nam zrealizować wiele zadań infrastruktury drogowej. Mieszkańcy zyskali nowe, bezpieczne drogi, poprawiające jakość ich życia. I myślę, że dotrzymaliśmy słowa i zrealizowaliśmy te zadania, wsłuchując się w potrzeby i oczekiwania mieszkańców.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *