Prawie 2 mln złotych na drogi powiatowe w granicach miasta

Podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta ostrowieccy radni jednogłośnie poparli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowieckiemu w wysokości 1.808.734,44 zł z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych na drogach powiatowych na ternie miasta.

Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej obejmuje: ,,Przebudowę drogi dla pieszych, drogi dla rowerów wraz z przejściami dla pieszych w pasie ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie 395.408,81 zł, ,,Remont ul. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim” w kwocie 747.962,20 zł oraz „Poprawę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Ostrowieckiego poprzez przebudowę drogi powiatowej na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski – Boksycka” w kwocie 665.363,43 zł.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, środki finansowe na ten cel zostały zabezpieczone na etapie projektu budżetu Ostrowiec Świętokrzyski na 2024 rok. Zaś realizacja tych zadań przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego i estetyki miasta.

– Serdecznie chciałam podziękować za jednogłośne przegłosowanie tej uchwały – mówiła podczas sesji starosta Marzena Dębniak. Dziś jest ostatnia sesja tej kadencji, dlatego też chciałam zaakcentować to, że za nami pięć i pół roku wzajemnej współpracy opartej na relacji partnerskiej, które przyniosło wymierne efekty. Cieszę się, że udało się nam tak wzorowo wspólnie działać dla naszych mieszkańców. Dziś po raz kolejny powtórzę, to co już wielokrotnie mówiła, a więc razem można więcej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *