Ruszył konkurs na nowego dyrektora szpitala

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza konkurs i wszczyna procedurę wyłonienia nowego dyrektora szpitala w Ostrowcu Św. Starosta Zbigniew Duda mówi o tym, skąd się wzięły kłopoty ostrowieckiego szpitala. W jego opinii, głównie z tego, że obowiązujący kontrakt niemal nie różni się wielkością od początkowego, choć na przestrzeni ostatnich 5 lat zmieniły się potrzeby zdrowotne mieszkańców, przepisy i rynek udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie wpłynęło to jednak na zmianę wielkości kontraktu.
-Wielkość środków finansowych odzyskiwanych na drodze postępowania sądowego jest niewystarczająca, niemal w każdym przypadku stanowi pochodną decyzji NFZ o sposobie przeznaczenia kwoty do podziału ponad zaniżone i niedoszacowane wartości limitowe ? informuje starosta. -W tej sytuacji szpital albo akceptuje propozycję zapłaty za świadczenia ponad limity w wielkości 50-60 %, albo musi wytoczyć powództwo cywilne, ponieść koszty w wysokości na poziomie kilkudziesięciu tysięcy złotych oraz czekać około 3 lata na ekspertyzy biegłych sądowych, którzy ocenią zasadność odmowy NFZ odroczenia świadczenia zdrowotnego w czasie. Jeżeli więc pięć lat temu dyrektor naszej lecznicy wynegocjował kontrakt na 1 łóżko na niskim poziomie, a Starachowice na dużo wyższym to nic dziwnego, że nasz szpital zarabia obecnie na 1 łóżku ok. 137 tys. zł. rocznie, a starachowicki ok. 200 000 zł. Tym samym ostrowiecka lecznica od 5 lat powiększała straty, a starachowicka zyski.
Według starosty, kolejnym elementem który generuje wzrost kosztów szpitala, to kwestia realizowanych inwestycji. -Jeżeli bez posiadania kontraktu zdecydowano się pozyskanie dla szpitala nowoczesnego rezonansu magnetycznego, to dzisiaj nie ma co rozpaczać, że szpital nie zarabia na usługach zewnętrznych, bo ich nie może wykonywać i co gorsza nie wiadomo czy taki kontrakt w przyszłości dostanie. Mamy teraz jednak kolejny problem. W ciągu 30 dni będziemy musieli podjąć decyzję w sprawie budowy za 12,8 mln zł nowego budynku SOR z lądowiskiem na dachu. Niestety trzeba do niego dołożyć ok. 7 mln zł.
Starosta mówi także o niedowładzie organizacyjnym w szpitalu, braku współpracy z zarządem powiatu, złej polityce kadrowej i braku spójnej wizji rozwoju szpitala.
-Dzięki zmianie dyrektora poznaliśmy rzeczywisty stan naszego szpitala ? podkreśla Z.Duda. -Pozwoliło to na wyznaczenie tzw. mapy drogowej niezbędnych działań, które powinny doprowadzić do stabilizacji sytuacji finansowej placówki, a następnie jej rozwój uwzględniający rządowe priorytety i potrzeby mieszkańców powiatu ostrowieckiego. Zapewniliśmy już naszej placówce profesjonalną obsługę prawną, kieleckiej Kancelarii Kocańda&Marek wyspecjalizowanej w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych. Daje to nam gwarancję, że podejmowane przez ZOZ działania naprawcze będą zawsze zgodne z prawem oraz bardziej skuteczne w odzyskiwaniu płatności za tzw. nadwykonania. Gruntownie sprawdzamy sprawy, związane z budową budynku SOR z lądowiskiem, świadczeniami z zakresu kardiologii przez nasz ZOZ i spółkę Carint oraz oddziałem ginekologiczno ? położniczym. Próbujemy wyjaśnić wszystkie uwarunkowania prawne i finansowe związane z uruchomieniem powiatowego ośrodka chemioterapii dziennej i/lub ambulatoryjnej z dobrym zapleczem diagnostycznym i możliwością hospitalizacji chorych, których utworzenie przewiduje Wojewoda w dokumencie „Priorytety dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego”. Bez pozytywnej oceny wojewody dla podejmowanego działania trudno będzie pozyskać środki na inwestycje i bieżącą działalność leczniczą dla tego czy też każdego innego działania leczniczego. Ustaliliśmy rzeczywistą listę potrzeb sprzętowych, remontowych i inwestycyjnych ostrowieckiej lecznicy. Spotkaliśmy się wreszcie z nowym dyrektorem świętokrzyskiego oddziału NFZ w Kielcach, Małgorzatą Kiebzak, w sprawie płatności za tegoroczne nadwykonania oraz m.in. możliwości przyszłego kontraktowania usług kardiologicznych, onkologicznych i rezonansu magnetycznego.
Starosta mówi, że trwają prace nad możliwościami realizacji przez nasz szpital programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych układu krążenia u noworodków, niemowląt i małych dzieci oraz zaburzeń słuchu, wzroku mowy u dzieci w wieku szkolnym, dofinansowanego w wysokości 1,8 mln zł z ze środków EFS w ramach programu Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Szpital sprawdza również możliwości skorzystania ze środków RPO na wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie, z których można m.in. w 90 % sfinansować programy profilaktyki nowotworowej na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy, raka piersi i jelita grubego.
Starosta poinformował, że nadal pełniącego obowiązki dyrektora szpitala sprawuje Jan Pawliński, który wycofał rezygnację. Przygotowywany jest konkurs na stanowisko dyrektora szpitala, który w przeciągu dwóch miesięcy wyłoni nowego sternika lecznicy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *