Celsa Huta Ostrowiec chce sięgnąć po miliony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło formalną ocenę wniosków nadesłanych w ramach programu Innostal.
Do II etapu oceny, tj. oceny  merytorycznej dostały się cztery wnioski zgłoszone przez Celsę Huta Ostrowiec na łączną kwotę 47,2 mln zł.
Celsa Huta Ostrowiec chce zrealizować m.in. dwa projekty z dofinansowaniem ponad 12  mln zł. Pierwszy z nich dotyczy kształtowników walcowanych na gorąco przy wykorzystaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze wytapiania, rafinacji pozapiecowej stali oraz walcowania przy zmniejszonej liczbie klatek walcowniczych, a drugi rozwiązań optymalizujących  układ zasilania zespołu pieców elektrycznych dużej mocy wraz z instalacjami pomocniczymi.
Kwotą poniżej 12 mln zł zamknie się projekt, dotyczący innowacyjnej technologii jakościowej obróbki cieplnej przeprowadzanej pionowo. W sumie Celsa Huta Ostrowiec ma szansę otrzymać 47,2 mln zł.
Program sektorowy Innostal ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 r. Został on zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową (HIPH). W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego, HIPH złożył w 2014 r. studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego Innostal.
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania programu, dotyczą m.in. nowych i ulepszonych wyrobów stalowych oraz technologii ich wytwarzania, nowych i ulepszonych materiałów wsadowych i stopów do produkcji hutniczej, odzysku i recyklingu surowców z odpadów metalurgicznych i złomu, innowacyjnych systemów i technologii zmniejszających szkodliwe emisje do środowiska.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu Innostal, to 120 mln zł.
(Pas)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *