Przechodniu, zatrzymaj się…

W czasie Powstania Styczniowego w 1863 r. na terenie Huty ?Klimkiewiczów? powstał szpital dla rannych powstańców, jak można przeczytać w aktach osób zmarłych zachowanych w parafii Szewna.
Trafiali do niego przede wszystkim uczestnicy największego w naszym rejonie starcia Polaków z Moskalami, znanego w historiografii jako Bitwa Bodzechowska. Kilka lat później dla upamiętnienia tego patriotycznego zrywu i wydarzeń powstańczych, przy obecnej ulicy gen. Romualda Traugutta, prowadzącej z Zakładów Ostrowieckich do miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wybudowano figurę Matki Boskiej. Od kiedy sięgam pamięcią, zawsze paliła się tam świeczka lub kilka lampionów. Z miejscem tym związane były emocjonalnie kolejne pokolenia mieszkańców Klimkiewiczowa, obecnie osiedla Hutniczego.
-Na cokole figury widnieje data ?1868?, co potwierdza, że ufundowano ją w piątą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Dodajmy, że w czasach zaborów była to jedyna możliwość nawiązania do uczuć narodowych, patriotycznych i religijnych oraz upamiętnienia wydarzenia tamtych dni -przypomina Zbigniew Pękala, historyk i znany regionalista. -Minęły kolejne dziesiątki lat, zanim udało mi się ustalić, czerpiąc wiedzę źródłową z ksiąg parafialnych, informacje o szpitalu dla rannych powstańców w Klimkiewiczowie, a przede wszystkim ustalić personalia tych żołnierzy, którzy zmarli z ran odniesionych w Bitwie Bodzechowskiej i pochowani zostali na cmentarzu w Szewnie. Udało się też pozyskać środki od władz wojewódzkich i władz miasta oraz pomoc osób prywatnych, w tym Leszka Fudaleja, dzięki której to pomocy w niszy otaczającej figurę Matki Boskiej wmurowane zostały tablice żeliwne z nazwiskami zmarłych powstańców z Bitwy Bodzechowskiej, a przy cokole figury umieścić  dodatkową tablicę, która wyjaśnia genezę wydarzeń tamtego czasu.
Należy też pamiętać o tym, iż w 2001 r. dzięki przychylności ówczesnych władz gminy i pracowników odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta, udało się miejsce przed figurą wydzielić w przestrzeni ciągu pieszego. Z satysfakcją odnotowaliśmy też fakt, że w czasie trwającego obecnie remontu ul. Traugutta, Sławomir Malec, właściciel firmy Drogbud i pracownicy tej firmy, dołożyli starań, aby zachować dotychczasowe wyeksponowane miejsce, odtwarzając nową kostką brukowa swoisty półkrąg przed figurą Matki Bożej. Dzięki temu niejeden przechodzeń nie tylko zwróci uwagę na figurę, ale też przystanie obok niej odczytując treści zawarte na jej cokole, płycie kamiennej umieszczonej u jej podnóża, czy na żeliwnych tablicach z widniejącymi na nich nazwiskami zmarłych w szpitalu w Klimkiewiczowie powstańców.
-Kiedy tego lata rozpoczęły się prace związane z modernizacją ulicy Traugutta, skontaktowałem się ze Sławomirem Malcem. Wykonawcy byli otwarci na prośby i propozycje. Spędziliśmy na dyskusji kilka godzin, wspólnie wykonaliśmy szkic, a jak wyszło, każdy może zobaczyć, bowiem ten fragment ulicy Traugutta na odcinku miedzy skrzyżowaniami jest już wykonany ? podkreśla Z. Pękala.

(fk)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *