Naukowcy z całego świata zjadą się do Ostrowca

W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, w dniach od 17 do 18 listopada, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa?.
-Po wydarzeniach na Ukrainie, związanych z aneksją przez Federację Rosyjską Krymu i wybuchem wojny w Donbasie spowodowała, w Polsce bardzo ożywiły się dyskurs i debata publiczna dotycząca idei obrony terytorialnej ? mówi dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP, Paweł Gotowiecki. -Wiele wskazuje, iż w najbliższych latach będzie to kluczowy kierunek działania polskich władz w zakresie podniesienia zdolności obronnych i wiarygodności odstraszania Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej już wdrożyło szereg działań na rzecz implementacji obrony terytorialnej, a zapowiadane kolejne decyzje w tej sprawie dowodzą priorytetowego traktowania problemu. Niewątpliwie staranne i rzetelne zbadanie tego zagadnienia pomoże w sformułowaniu i implementacji w Polsce najbardziej optymalnego systemu obrony terytorialnej dostosowanego do polskiej specyfiki tj. położenia geopolitycznego, możliwości finansowych państwa oraz najbardziej prawdopodobnych zagrożeń dla suwerenności i integralności terytorialnej Polski w najbliższych dziesięcioleciach.
Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej zaprosili do udziału w niej zainteresowanych wojskowych, sekurytologów, politologów, historyków, specjalistów i ekspertów w zakresie obronności i bezpieczeństwa do rozważań nad rolą obrony terytorialnej we współczesnych systemach bezpieczeństwa wybranych państw i do podzielenia się swoimi doświadczeniami, opiniami, poglądami, koncepcjami, wnioskami oraz wynikami badań.
Wstępnie przewidziane zostały cztery bloki tematyczne konferencji, dotyczące tradycji i doświadczenia obrony terytorialnej, obrony terytorialnej w systemach bezpieczeństwa wybranych państw świata, planów, koncepcji i rozwiązań obrony terytorialnej w Polsce, a także  wyodrębnionego panelu poświęconego powstającym coraz częściej organizacjom i inicjatywom proobronnym.
Współgospodarzami konferencji będą naukowcy ze słowackiej Akademii Obrony Narodowej, profesorowie z ukraińskiego Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J.Fedkowycza i gruzińskiego Georgian Tecvhnical University oraz Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej ObronaNarodowa.pl. Do Ostrowca zjada się m.in. naukowcy ze Szwajcarii, Norwegii, Rumunii, Belgii, Austrii, Węgier, Wielkiej Brytanii, a nawet z RPA, Indii i Chile. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą jako przewodniczący gen. dyw. w stanie spoczynku Andrzej Pietrzyk, dziekan dr Paweł Gotowiecki jako wiceprzewodniczący i dr Jakub Żak jako sekretarz.
(DaK)

gotowieckiPaweł Gotowiecki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP: -Wiele państw na świecie posiada szerokie doświadczenia związane z organizacją obrony terytorialnej. Wydaje się zasadne i wskazane skorzystanie z tych doświadczeń poprzez zgłębienie oraz przeanalizowanie procesów tworzenia i ewolucji systemów obrony terytorialnej na przestrzeni lat.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *