Powstanie Biedronki owiane tajemnicą

Sąsiedztwo ul. Sandomierskiej od kilku miesięcy szpeci szkielet budynku Biedronki po pożarze.
Czytelnicy za naszym pośrednictwem dopytują o ewentualny termin rozebrania konstrukcji. Nie ukrywają przy tym, że chcieliby, aby Biedronka nadal w tym miejscu funkcjonowała.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Stanisław Adamski nakazał właścicielowi nieruchomości w trybie natychmiastowym zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich, poprzez wygrodzenie budynku handlowo -usługowego oraz oznakowanie terenu katastrofy, usunięcie luźnych elementów konstrukcyjnych budynku, a także uporządkowanie przestrzeni wewnątrz budynku.
-Właściciele nieruchomości zawiadomili Inspektorat o wykonaniu obowiązku nałożonego powyższą decyzją -czytamy w piśmie przesłanym przez Inspektorat. Jeśli zaś chodzi o to, czy pozostająca konstrukcja nadaje się do odbudowy, to decydować będzie właściciel działki na podstawie ekspertyzy technicznej wykonanej przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Właściciel sieci nie poinformował o planach umiejscowienia w tej dzielnicy Biedronki.
-Obecnie za wcześnie jest na przekazanie szczegółów -czytamy w oficjalnym wystąpieniu Jeronimo Martins. Ze względu na liczbę i złożoność prowadzonych przez nas inwestycji, informacje o nowych placówkach udostępniamy najczęściej dopiero po ich uruchomieniu.
Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, rozmowy w sprawie  umiejscowienia na nowo w tym samym miejscu Biedronki trwają.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *