?320 mln zł dla firm w Programie Polska Wschodnia

Rusza konkurs, w którym konsorcja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą otrzymać dotację na stworzenie produktów sieciowych w Polsce Wschodniej.
Wnioski można składać w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości od 3 do 30 listopada 2016 r.
Produkty sieciowe to przedsięwzięcia, które jedną koncepcją połączą rozproszone atrakcje, miejsca, obiekty i usługi z minimum dwóch województw w gotową do sprzedaży ofertę.
W konkursie mogą startować konsorcja składające się z minimum 10 MŚP. Dofinansowanie otrzymają projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji, wspólnych dla co najmniej dwóch województw. Aby przedsięwzięcia kwalifikowały się do wsparcia, muszą obejmować:
?inwestycje w spójną infrastrukturę;
?rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
?opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Innym kryterium, który muszą spełnić projekty startujące w konkursie, jest utworzenie co najmniej 20 miejsc pracy.
http://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-132-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-1/
Zobacz również:
Kolejny konkurs na tworzenie sieciowych produktów w Polsce Wschodniej

(DaK)

hamryszczak1Adam  Hamryszczak, wiceminister rozwoju: -Chcemy zmotywować przedsiębiorców do umiejętnego wykorzystania walorów i potencjału makroregionu w biznesie. Efektywnie zainwestowane środki z Programu Polska Wschodnia przełożą się m.in. na wzrost konkurencyjności firm, większą liczbę atrakcyjnych produktów na rynku oraz powstanie nowych miejsc pracy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *