Ostrowiec na trasie Wschodniej Magistrali Kolejowej

Nasze miasto znalazło się na trasie Wschodniej Magistrali Kolejowej, która połączy najważniejsze miasta wschodniej Polski.

Przebiegać będzie na trasie: Olsztyn ? Korsze ? Kętrzyn ? Giżycko ? Ełk ? Białystok ? Czeremcha – Siedlce ? Łuków ? Dęblin ? Lublin – Kraśnik ? Tarnobrzeg ? Kolbuszowa ? Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc, obejmującym przebieg linii kolejowej Tarnobrzeg ? Ostrowiec Świętokrzyski ? Skarżysko ? Kielce. To zwiększy ofertę nie tylko dla chcących podróżować koleją ostrowczan, ale stworzy szansę dla przedsiębiorstw korzystających z transportu kolejowego.
Jak poinformowało nas ministerstwo rozwoju, podjęte zostaną działania inwestycyjne mające na celu podniesienie parametrów technicznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej położonej w obrębie Wschodniej Magistrali Kolejowej i jej najbliższym otoczeniu. Prędkość pociągów ma wzrosnąć z 50-60 km na godzinę do 100-120 km/h. Program zakłada ponadto inwestycje obejmujące budowę przystanków, wiat, kładek nad torami czy systemu kierowania ruchem.
Dzięki planowanym inwestycjom poprawi się jakość infrastruktury kolejowej pomiędzy miastami wojewódzkimi Polski Wschodniej, co wpłynie na poprawę dostępności transportowej makroregionu Polski Wschodniej. Zwiększy się konkurencyjność ekonomiczna makroregionu, co przełoży się na jego szybszy wzrost gospodarczy, a zarazem na poprawę jakości życia mieszkańców. Ponadto, zmodernizowana magistrala przyczyni się do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu samochodowego na środowisko.
Dzięki efektywnie zainwestowanym środkom zwiększy się także dostęp do głównych makroregionalnych i zewnętrznych rynków prac oraz poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Ważnym rezultatem inwestycji kolejowych będą bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe.
Prace inwestycyjne w ciągu Magistrali Wschodniej planowane w perspektywie finansowej 2014-2020. Będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi środki z instrumentu ?Łącząc Europę?, środki krajowe oraz trzy programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia 2014-2020 (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (4 projekty) oraz Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 (2 projekty). Zgodnie z informacją PKP PLK S.A. łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł.
(DaK)

hamryszczak1Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju: -Inwestycje tworzące tzw. Magistralę Wschodnią przyczynią się do realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, której celem jest m.in. zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa warunków świadczenia usług związanych z przewozem towarów i pasażerów. Liczymy także, że atrakcyjniejsze połączenia między miastami wojewódzkimi Polski wschodniej doprowadzą do zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach towarowych i pasażerskich w skali lokalnej, makroregionalnej i krajowej. Spowoduje to odciążenie dróg, a w konsekwencji ograniczy negatywne oddziaływanie transportu samochodowego na środowisko.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Ostrowiec na trasie Wschodniej Magistrali Kolejowej

  • 07/11/2016 at 09:46
    Permalink

    Mieszkańcy Ostrowca i okolic bardziej wyczekują dogodnego połączenia kolejowego z Warszawą,skąd są połączenia na obszar całej Polski.Takiego codziennego połączenia żeby dotrzeć do stolicy do południa i wrócić do Ostrowca w godzinach popołudniowych czy wieczornych.
    Nie każdy jest fanem szaleńczej jazdy busem czy jazdy z taką liczbą przystanków jakie mają autobusy na trasie Ostrowiec-Warszawa.Niegdyś,kolejowe bezpośrednie połączenie z Warszawą miało niesamowitą frekwencję pasażerów.Komu to przeszkadzało ?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *