Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa

W Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości, w dniach od 17 do 18 listopada, odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa ?Obrona terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa?.
-Po wydarzeniach na Ukrainie, związanych z aneksją przez Federację Rosyjską Krymu i wybuchem wojny w Donbasie spowodowała, w Polsce bardzo ożywiły się dyskurs i debata publiczna dotycząca idei obrony terytorialnej ? mówi dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP, Paweł Gotowiecki. -Wiele wskazuje, iż w najbliższych latach będzie to kluczowy kierunek działania polskich władz w zakresie podniesienia zdolności obronnych i wiarygodności odstraszania Rzeczypospolitej Polskiej. Ministerstwo Obrony Narodowej już wdrożyło szereg działań na rzecz implementacji obrony terytorialnej, a zapowiadane kolejne decyzje w tej sprawie dowodzą priorytetowego traktowania problemu. Niewątpliwie staranne i rzetelne zbadanie tego zagadnienia pomoże w sformułowaniu i implementacji w Polsce najbardziej optymalnego systemu obrony terytorialnej dostosowanego do polskiej specyfiki tj. położenia geopolitycznego, możliwości finansowych państwa oraz najbardziej prawdopodobnych zagrożeń dla suwerenności i integralności terytorialnej Polski w najbliższych dziesięcioleciach.
Organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej zaprosili do udziału w niej zainteresowanych wojskowych, sekurytologów, politologów, historyków, specjalistów i ekspertów w zakresie obronności i bezpieczeństwa do rozważań nad rolą obrony terytorialnej we współczesnych systemach bezpieczeństwa wybranych państw i do podzielenia się swoimi doświadczeniami, opiniami, poglądami, koncepcjami, wnioskami oraz wynikami badań.
Wstępnie przewidziane zostały cztery bloki tematyczne konferencji, dotyczące tradycji i doświadczenia obrony terytorialnej, obrony terytorialnej w systemach bezpieczeństwa wybranych państw świata, planów, koncepcji i rozwiązań obrony terytorialnej w Polsce, a także  wyodrębnionego panelu poświęconego powstającym coraz częściej organizacjom i inicjatywom proobronnym.
Współgospodarzami konferencji będą naukowcy ze słowackiej Akademii Obrony Narodowej, profesorowie z ukraińskiego Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J.Fedkowycza i gruzińskiego Georgian Technical University oraz Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej ObronaNarodowa.pl. Do Ostrowca zjada się m.in. naukowcy ze Szwajcarii, Norwegii, Rumunii, Belgii, Austrii, Węgier, Wielkiej Brytanii, a nawet z RPA, Indii i Chile. W skład komitetu organizacyjnego wchodzą jako przewodniczący gen. dyw. w stanie spoczynku Andrzej Pietrzyk, dziekan dr Paweł Gotowiecki jako wiceprzewodniczący i dr Jakub Żak jako sekretarz.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa” stanowi podsumowanie projektu badawczego prowadzonego przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości wspólnie ze Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl – Ruchem na Rzecz Obrony Terytorialnej. Jest też efektem współpracy z takimi uczelniami, jak Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Fedkowycza, Akademia Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu oraz Gruziński Uniwersytet Techniczny w Tbilisi.
Konferencja przypada w ważnym momencie. Przebieg konfliktu na Ukrainie pokazał, jak w realiach wojny hybrydowej istotnym jest powszechne przygotowanie obywateli do obrony. Koncepcja Obrony Terytorialnej, która przez wiele lat była ideą wąskiej grupy pasjonatów i specjalistów, stała się ważnym elementem na nowo definiowanej strategii obronnej państwa. Obecnie w Polsce trwają zaawansowane prace nad wprowadzeniem formacji Obrony Terytorialnej  jako części Sił Zbrojnych RP. Natomiast wciąż nie wiadomo, jaki realny kształt  przybierze ta formacja i jakie zadania przyjdzie jej pełnić.
W konferencji biorą udział zarówno osoby z kręgów MON, jak i czołowi polscy eksperci zajmujący się OT w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Uzupełnieniem ich wypowiedzi będą wystąpienia przedstawicieli m.in. organizacji proobronnych. Dzięki temu debata będzie miała wymiar nie tylko akademicki, ale w dużej mierze ekspercki i może przybliżyć różne niekiedy poglądy stanowiska w jaki sposób należy budować obronę terytorialną.
Dla Polski istotne są doświadczenia zagraniczne. Stąd udział w konferencji, w charakterze uczestników czynnych i biernych, panelistów z takich krajów jak Litwa, Szwecja, Słowacja, Rosja, Węgry, Rumunia, Gruzja, Białoruś czy Szwajcaria. Pozwala to nadać polskiej dyskusji nad wprowadzeniem obrony terytorialnej międzynarodowy kontekst.
Osobnym panelem w konferencji, jest panel poświęcony roli obrony terytorialnej w wojnie hybrydowej. Swoje wystąpienia zaprezentują w nim przede wszystkim eksperci z Ukrainy, którzy mogą wskazać najnowsze doświadczenia wynikające z konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.
Ważnym elementem konferencji będą ekspozycje oraz prezentacje przedsiębiorstw przemysłu zbrojeniowego. Oprócz czołowych polskich zakładów zbrojeniowych obecni będą m.in. przedstawiciele norweskiej firmy NAMMO czy niemieckiej firmy DYNAMIT NOBEL DEFENCE.

(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *