Program rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego już gotowy

Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi, czy też otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, to przykłady dwóch projektów, jakie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zgłosiła do ?Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023?.

Dokument ów jest już gotowy, a obecnie do 24 listopada br. potrwają jego konsultacje, później trafi on pod obrady Rady Miasta.
-Dziś odbywa się ostatnia debata publiczna ?Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023? podsumowująca zakres pracy trwających od maja bieżącego roku -mówi Dominik Smoliński, naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcemy zapoznać mieszkańców z listą projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które trafiły na listę zadań podstawowych i pozostałych.
Rekordową liczbę projektów zgłosiła Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, są to zadania z najróżniejszych dziedzin, a więc z zakresu kultury, edukacji, infrastruktury, czy nakierowane na działania prospołeczne.
-Najważniejsze jest to, aby wszystkie działania były komplementarne, a wiec obok działań czysto infrastrukturalnych, są te z otoczką prawno -społeczną – mówi naczelnik Dominik Smoliński.
Rewitalizacja będzie prowadzona na sześciu obszarach, oznaczonych literami od A do F. A obejmuje większe części osiedli: Denków, Kamienna, Śródmieście i 25-lecia PRL, B – części osiedli Rosochy i Ogrody, C – części osiedli Hutnicze i Częstocice, D- część os. Pułanki. Program obejmuje także obszary niezamieszkałe, tj. obszar E – część osiedla Koszary przy ul. Bałtowskiej (tereny inwestycyjne) oraz obszar F ? uwzględniające niezamieszkałe tereny zlokalizowane w sąsiedztwie ul. Samsonowicza.
Projekty z listy podstawowej mogą być realizowane w ramach dedykowanego naboru dla projektów rewitalizacyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ), zaś na listę projektów pozostałych trafiły te zadania, które mogą liczyć na dodatkowe środki, czy punkty w konkursach związanymi z obszarami rewitalizacji np. zadania dotyczące termomodernizacji.
W RPOWŚ nabór projektów rewitalizacyjnych planowany jest od 30 grudnia br. do 30 marca 2018 r. i uczestniczyć w nich będzie 13 miasta powiatowych z regionu, dla których przeznaczonych zostanie około 120 mln zł.
Na realizacją ?Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023? czuwać będzie Komitet Monitorujący, który stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy.
Realizować on będzie wiele różnorodnych działań koncepcyjnych, organizacyjnych, koordynacyjnych, ewaluacyjnych i informacyjnych związanych z programem. Komitet realizować będzie także działania monitoringowe, w obszarze których mieści się pomiar efektów rewitalizacji.
Zakłada się cykliczność spotkań Komitetu Monitorującego, w trakcie których omawiane będą poszczególne przedsięwzięcia rewitalizacji, ich stan wdrażania oraz rezultaty programu rewitalizacji.
Komitet jest również zobligowany do oceny aktualności i stopnia realizacji programu rewitalizacji, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w programie. Komitet powinien opiniować kwestie związane z uzupełnieniem i rozszerzaniem programu rewitalizacji o nowe zadania zgłaszane przez instytucje, organizacje i firmy działające na obszarze objętym programem rewitalizacji, w tym także o zadania miasta i gminy.
mn

rewi1

W związku z zakończeniem prac nad przygotowywaniem projektu ?Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023? przystępujemy do konsultacji społecznych tego dokumentu. Konsultacje potrwają do 24 listopada 2016 r.
Ewentualne uwagi do projektu wnosić można drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.ostrowiec.pl przy wykorzystaniu załączonego formularza. Wypełniony formularz można również zostawić w Wydziale Planowania i Rozwoju pok. 101, ul. Głogowskiego 3/5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tam też dostępna jest wersja papierowa programu do wglądu na miejscu. Podkreślić należy, że uwagi do projektu nie muszą zostać uwzględnione.
Program rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę stanu obecnego gminy oraz w oparciu o prowadzone otwarte konsultacje społeczne obejmujące spotkania warsztatowe z mieszkańcami i interesariuszami gminy oraz zbieranie ankiet od mieszkańców.
Wszystkie instytucje gminne oraz inne organizacje miały także możliwość zgłaszania własnych zadań do niniejszego Programu za pomocą kart projektu dostępnych na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w siedzibie Urzędu Gminy.
Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 -2023 sporządzony został w związku z potrzebą określenia charakteru i zakresu postulowanych inwestycji i działań odnoszących się do obszaru rewitalizacji miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz zdefiniowania ich zasięgu przestrzennego. Celem dokumentu jest przedstawienie w sposób możliwie kompleksowy, przejrzysty i elastyczny programu potencjalnych działań oraz możliwych źródeł ich finansowania. Ważną przesłanką do opracowania Programu są możliwości wsparcia poszczególnych inwestycji zewnętrznymi środkami finansowymi pochodzącymi z Unii Europejskiej.
Projekt gminnego programu rewitalizacji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w zakładce rewitalizacja wśród materiałów do pobrania.
Zachęcamy do podzielenia się Państwa uwagami dot. przedmiotowego dokumentu.

Lista wybranych podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych przez Gminę Ostrowiec Św.
*Budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi
*Budowa ul. bocznej od ul. Kilińskiego
*Przebudowa ul. Siennieńskiej od ul. Okólnej do ul. Polnej wraz z ulicami bocznymi
*Budowa otwarcia komunikacyjnego terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
*Zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej
*Rozbudowa monitoringu miasta wraz z przeniesieniem centrum monitoringu
*Budowa zadaszenia części placu targowego wraz z zagospodarowaniem
*Modernizacja obiektów kultury ? przebudowa budynku Kina Etiuda (wspólnie z MCK)
*Lista wybranych pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych przez Gminę Ostrowiec Św. oraz jednostki gminne
*Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap I
*Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim -etap II
*Budowa ulicy Nowotrzeciaków wraz z zagospodarowaniem Strugi Denkowskiej
*Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Parkowej
*Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim)
*Rozwój i wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Targowisk Miejskich (Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim).

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Program rewitalizacji Ostrowca Świętokrzyskiego już gotowy

 • 16/11/2016 at 08:55
  Permalink

  A co z korkami na ulicy Żeromskiego,spowodowanymi przejazdem kolejowym i sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu z ul.Zagłoby ? Może,tak za darmo,zmienić organizację ruchu na tej ulicy ? Dziś,korki sięgają tu od Częstocic aż do ul.Kuźnia.
  Co będzie się tam działo gdy będzie zamknięty most na Alei 3 Maja ??

  Reply
 • 16/11/2016 at 09:21
  Permalink

  Na początek dobrze by było gdyby włodarze rozprawili się z zalewem tandetnych reklam w śródmieściu. Aż oczy bolą jak się poruszam w okolicach rynku.

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *