Akademickie inicjatywy proobronne

– Konferencja dotycząca Obrony Terytorialnej nie jest pierwszą inicjatywą WSBiP, związaną z obronnością. Czy kwestie bezpieczeństwa to obecnie sztandarowy kierunek działań naukowych ostrowieckiej uczelni?

Dr Paweł Gotowiecki, ur. 1983, historyk, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP
Dr Paweł Gotowiecki, ur. 1983, historyk, nauczyciel akademicki, dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSBiP

– Bez wątpienia jest to kierunek bardzo istotny. Sama konferencja stanowi podsumowanie projektu naukowo-badawczego, który prowadziliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl oraz trzema uczelniami zagranicznymi, a który dotyczył zagadnienia Obrony Terytorialnej – mówi Paweł Gotowiecki. -Z dumą mogę podkreślić, że jako jedna z pierwszych uczelni w kraju prowadziliśmy studia w tym zakresie, w sytuacji kiedy koncepcja OT była jedynie mglistym zarysem. Drugi powód do satysfakcji, choć może gorzkiej, to rozmach tej inicjatywy przy zupełnie innych realiach finansowych, niż w przypadku uczelni państwowych.
– Czy istnieje zapotrzebowanie na inicjatywy związane z obronnością realizowane przez środowisko akademickie w Polsce?
– Oczywiście. Uczelnie w Polsce, zwłaszcza instytucjonalnie nie powiązane z wojskiem, nie zastąpią sztabów czy centrów analiz, natomiast całkiem skutecznie mogą np. współpracować z organizacjami proobronnymi, organizować konferencje i seminaria na aktualne tematy związane z obronnością, stanowić ośrodki kształtowania myśli i dyskusji.
– Możemy się zatem spodziewać kolejnych inicjatyw proobronnych ze strony WSBiP?
-Niewątpliwie tak. Pierwszą z nich będzie wydanie numeru naszego czasopisma ?Ante Portas ? Studia nad Bezpieczeństwem? z materiałami z konferencji, zaś o kolejnych inicjatywach będziemy myśleć zapewne w nowym roku. Wartym podkreślenia jest, że partnerem uczelni będzie tworzony obecnie na zasadach think thanku Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych CIRSA, z mocnym międzynarodowym zapleczem eksperckim.
– Czy budowa centrum szkoleniowego organizacji proobronnych, o którym niedawno pisała nasza gazeta, będzie jedną z najbliższych inicjatyw?
– Tego nie wiem, choć mam taką nadzieję. Takie centrum, ze strzelnicą, salami konferencyjnymi i miejscami noclegowymi, byłoby w moim przekonaniu ? nomen omen ? strzałem w dziesiątkę. O strzelnicy mówi się w ostatnim czasie sporo, pojawiła się interpelacja na Radzie Miasta i należy oczekiwać, że wszyscy połączymy siły, żeby nie rozpraszać energii na drobne działania, ale stworzyć strzelnicę wkomponowaną w większe centrum szkoleniowe, które przyniesie miastu prestiż i rozwinie usługi. Z kolei nasze rozmowy czy to z komendami głównymi organizacji proobronnych, czy z lokalnym dowódcą Jednostki Strzeleckiej 2013 Rafałem Dobrowolskim utwierdzają nas w przekonaniu, że tego typu organizacje mogą być istotnym partnerem w realizacji naszego zamierzenia.
-Sytuacja międzynarodowa sprzyja mówieniu o obronności, czy zatem uważa pan, że nadszedł złoty czas dla kierunków kształcenia związanych z tym zagadnieniem, jak bezpieczeństwo narodowe?
-Osobiście jestem przeciwnikiem masowości, zwłaszcza w tym obszarze kształcenia. „Bezpieczeństwo narodowe” to nie może być podrasowana politologia, tylko kierunek, który odpowiada na wyzwania współczesnych problemów obronności i bezpieczeństwa, z przewagą praktyków nad teoretykami wśród kadry. My mamy na WSBiP naprawdę profesjonalną katedrę Bezpieczeństwa Narodowego, kierowaną przez gen. dyw. Andrzeja Pietrzyka, z takimi wykładowcami jak prof. Romuald Szeremietiew, czołowy analityk obrony terytorialnej, prof. Ryszard Jakubczak czy były rektor AON gen. broni dr. Józef Flis, ale również znakomitymi ekspertami i praktykami z zakresuu cyberbezpieczeństwa, wojen informacyjnych czy kontrwywiadu gospodarczego. Ja osobiście wierzę w znaczenie jakości w szkolnictwie wyższym, tak więc bez hurraoptymizmu, ale z umiarkowanym spokojem patrzę w przyszłość.
-Dziękuję za rozmowę.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *